česko-anglicko překlad pro "analyzovat údaje"

CS

"analyzovat údaje" anglický překlad

CS

analyzovat údaje {sloveso}

volume_up
analyzovat údaje

Příklady použití pro "analyzovat údaje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDomnívám se, že je velmi důležité sbírat a analyzovat údaje o používání produktů pro veterinární použití včetně antibiotik.
In my opinion, it is very important to collect and analyse information on the use of animal health products, including antibiotic substances.
CzechKomise bude vycházet z práce Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů, který bude shromažďovat a analyzovat údaje a statistická data k této problematice.
The Commission will draw on the work by the European Institute for Gender Equality, which will collect and analyse data and statistics on this subject.

Podobné překlady pro "analyzovat údaje" anglicky

údaje podstatné jméno
English
analyzovat sloveso