česko-anglicko překlad pro "analytický"

CS

"analytický" anglický překlad

volume_up
analytický {příd. jm. m.}
CS

analytický {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
analytický
Neurokortex je zodpovědný za veškeré naše racionální a analytické myšlení a jazyk.
The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language.
Pokud jste více analytické povahy, tak byste se na to možná chtěli podívat jako na barevný histogram.
If you're of a more analytical nature then you might want, actually, to look at this as a color histogram.
Zabezpečilo se vynětí sloučenin rtuti používaných ve výzkumu a vývoji a pro lékařské nebo analytické účely.
Provision has been made to exempt mercury compounds used in research and development and for medical or analytical purposes.
analytický
Proto je důležité využít analytické zdroje tam, kde je jich skutečně potřeba nejvíce.
It is therefore important to use analytic resources where they are actually needed most.
Neurokortex je zodpovědný za veškeré naše racionální a analytické myšlení a jazyk.
The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language.
Pokud jste více analytické povahy, tak byste se na to možná chtěli podívat jako na barevný histogram.
If you're of a more analytical nature then you might want, actually, to look at this as a color histogram.

Příklady použití pro "analytický" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusí to být v souvislostech a analyticky."
It has to be done in a way which takes account of relationships and analyses them'.
CzechJsem vážný "posibilista" Je to nová kategorie, kde jdou emoce stranou, a jen analyticky pracujeme se světem.
I'm a very serious "possibilist." ~~~ It's a new category where we take emotion apart, and we just work analytically with the world.
CzechMěnová strategie ECB využívající dva pilíře umožňuje zaměřit její činnost, která se opírá o pevný analytický rámec, do budoucna a na střednědobý horizont.
The ECB's two-pillar monetary strategy allows for a forward looking and medium-term oriented course of action that is underpinned by a solid analytical framework.
CzechV době, kdy nás technologie zbavuje většiny naší práce, je stále důležitější, aby univerzity vzdělávaly občany tak, aby z nich byli zralí, analyticky myslící lidé.
In times when technology is taking away most of our work, it is increasingly important that universities educate citizens into mature and analytical people.
CzechNebudeme-li k otázce budování jednotného trhu přistupovat analyticky, budeme se při plnění tohoto cíle potýkat s určitými problémy, a to minimálně ze tří důvodů.
Without approaching the issue of building the single market very analytically, I would like to say that the achievement of this target will face some difficulties because of at least three reasons.