česko-anglicko překlad pro "analogicky"

CS

"analogicky" anglický překlad

CS

analogicky {příslovce}

volume_up
analogicky

Příklady použití pro "analogicky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAnalogicky můžeme popsat růst bakterií na Petriho misce.
An analogue would be the growth of bacteria in a petri dish.
CzechPředstavte si analogicky pojetí fyzického zdraví.
Well, consider by analogy, the concept of physical health.
CzechDohodli jsme se, že řešení dosažená ve výše uvedených dvou usneseních budou analogicky uplatňována i pro toto usnesení.
We have agreed that the solutions in the other two regulations should also be applied analogously in this regulation.
CzechPřestavte si analogicky šachovou hru.