česko-anglicko překlad pro "amnestie"

CS

"amnestie" anglický překlad

EN
EN

"amnesty" český překlad

volume_up
amnesty {podstatné jméno}
CS

amnestie {ženský rod}

volume_up
amnestie (také: milost)
volume_up
amnesty {podstatné jméno}
Pokud to myslíme vážně, musí naše politika umožňovat udělení amnestie osobám, kteří vykořisťovatele odhalí.
If we are serious we must have a policy that gives amnesty to those who expose the exploiters.
Je nepřípustné, aby byli ti, kdo stříleli na civilní demonstranty, nazýváni hrdiny národa a aby jim byla slibována amnestie.
It is inadmissible that those who shoot civilian demonstrators be called heroes of the nation and promised an amnesty.
Doufám, že pokud by nebyla pro osoby stíhané za provinění v souvislosti s jinou sexuální orientací vyhlášena amnestie, zrušili bychom veškerou pomoc.
I hope that, if there is no amnesty for people being prosecuted for LGBT offences, we would withdraw all aid.
EN

amnesty {podstatné jméno}

volume_up
If we are serious we must have a policy that gives amnesty to those who expose the exploiters.
Pokud to myslíme vážně, musí naše politika umožňovat udělení amnestie osobám, kteří vykořisťovatele odhalí.
It is inadmissible that those who shoot civilian demonstrators be called heroes of the nation and promised an amnesty.
Je nepřípustné, aby byli ti, kdo stříleli na civilní demonstranty, nazýváni hrdiny národa a aby jim byla slibována amnestie.
I hope that, if there is no amnesty for people being prosecuted for LGBT offences, we would withdraw all aid.
Doufám, že pokud by nebyla pro osoby stíhané za provinění v souvislosti s jinou sexuální orientací vyhlášena amnestie, zrušili bychom veškerou pomoc.

Příklady použití pro "amnestie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud to myslíme vážně, musí naše politika umožňovat udělení amnestie osobám, kteří vykořisťovatele odhalí.
If we are serious we must have a policy that gives amnesty to those who expose the exploiters.
CzechJe nepřípustné, aby byli ti, kdo stříleli na civilní demonstranty, nazýváni hrdiny národa a aby jim byla slibována amnestie.
It is inadmissible that those who shoot civilian demonstrators be called heroes of the nation and promised an amnesty.
CzechDoufám, že pokud by nebyla pro osoby stíhané za provinění v souvislosti s jinou sexuální orientací vyhlášena amnestie, zrušili bychom veškerou pomoc.
I hope that, if there is no amnesty for people being prosecuted for LGBT offences, we would withdraw all aid.
CzechTakovéto amnestie by pouze podporovaly činnost zločineckých gangů zapojených do nelegálního přistěhovalectví a obchodování s lidmi.
Such amnesties would only perpetuate the activities of the criminal gangs that are engaged in illegal immigration and human trafficking.
CzechAmnestie výmětů také není řešení, protože namísto podpory udržitelného způsobu rybaření by se tu mohl vytvořit trh s výměty.
An amnesty on discards is not the solution as it may create a market in discards instead of encouraging fishermen to fish in a sustainable way.
CzechRozsáhlé amnestie a velkorysé přehlížení skutečnosti, že se jedná převážně pouze o ekonomické migranty, vedly v minulosti k novému přílivu žadatelů o azyl.
Mass amnesties and generous offers to overlook the fact that the majority of them are merely economic migrants have simply led, in the past, to a new influx of asylum seekers.
CzechI pro mne osobně bylo uvalení sankcí užitečné, protože v roce 1983 na základě amnestie, která byla vynucena v důsledku sankcí, mě propustili z vězení, ačkoli, bohužel, jen nakrátko.
In fact I am a beneficiary of sanctions myself, in so far as in 1983, as a result of an amnesty enforced by sanctions, I was released from jail, although sadly not for long.

Synonyma (anglicky) pro "amnesty":

amnesty