česko-anglicko překlad pro "americký"

CS

"americký" anglický překlad

volume_up
americký {příd. jm. m.}
volume_up
americký {příd. jm.}
CS

americký {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
americký (také: indiánský)
Můžete být americký Ital; můžete být americký Ir; nebo anglický Pakistánec.
You could be American-Italian; you could be American-Irish; you could be British-Pakistani.
Nebo jen pomyslete na americký jazz nebo americké filmy -- ty jsou všude.
Or just think about American jazz or American movies -- they go everywhere.
V minulosti zachránil americký Marshallův plán evropské hospodářství.
In the past, an American Marshall Plan saved the economy of Europe.
americký
volume_up
Yankee {příd. jm.}

Příklady použití pro "americký" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak víte, americký úřad SEC je ve stádiu rozhodování o tom, zda bude povinný.
As you are aware, the US SEC is about to take a decision making this mandatory.
CzechTeď si budete myslet, že "Americký Ideál" by mohl představovat měření amerikanizace.
Now you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
CzechZnámý fakt je, že průměrný americký lékař přeruší svého pacienta asi po 14 vteřinách.
We know the average American physician interrupts their patient in 14 seconds.
CzechTady je další americký design, navržený v Los Alamos, který se již prodává.
Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.
CzechAmerický plán, který minulý týden oznámil ministr Paulson, je dobrou iniciativou.
The US plan announced by Secretary Paulson last week is a good initiative.
CzechJak víte, evropský plán není naneštěstí tak uspokojivý jako plán americký.
The European plan, as you know, unfortunately falls well short of the American plan.
CzechVěřím, že nově zvolený americký prezident Barack Obama se tím bude zabývat.
I hope that America's newly elected president, Barack Obama, will be working on this.
CzechVelmi silně pochybuji, že je americký model efektivnější než ten evropský.
I very much doubt that the US model is more effective than the European one.
CzechNebo jen pomyslete na americký jazz nebo americké filmy -- ty jsou všude.
Or just think about American jazz or American movies -- they go everywhere.
CzechMůžete být americký Ital; můžete být americký Ir; nebo anglický Pakistánec.
You could be American-Italian; you could be American-Irish; you could be British-Pakistani.
CzechJediný americký dolar byl směnitelný za zlato a ostatní měny od něj byly odvozeny.
Only the US dollar is convertible into gold and the other currencies are indexed to the dollar.
CzechMám na mysli jména domén, ikonu a americký vliv na tyto otázky.
I am thinking of the domain names, the icon and the American influence on this.
CzechProto se jedná především o americký problém, který musí být vyřešen ve Washingtonu.
It is, therefore, first and foremost an American problem that needs to be solved by Washington.
CzechVelmi dlouho se jednalo o zdravou společnost, dokud ji nepřevzal americký investor.
For a very long time it was a sound enterprise, until it was taken over by an American investor.
CzechVšichni prošli a pak hraniční hlídka uviděla můj americký pas.
They all went through, and then the border patrol saw my American passport.
CzechV současné době je Evropa závislá na systému GPS, který je americký.
At present, Europe is dependent on the GPS system, which is American.
CzechAmerický prezident George W. Bush navštěvuje NATO a Evropskou unii.
American President George W. Bush visits NATO and the European Union.
CzechV minulosti zachránil americký Marshallův plán evropské hospodářství.
In the past, an American Marshall Plan saved the economy of Europe.
CzechEvropský parlament a americký Kongres loni slibně začaly.
Last year the European Parliament and the US Congress made a promising start.
CzechNechceme, aby se v Evropě zopakoval americký scénář kolapsu.
We do not want a repetition of the American meltdown scenario in Europe.