česko-anglicko překlad pro "alternativně"

CS

"alternativně" anglický překlad

CS

alternativně {příslovce}

volume_up
alternativně
Alternativně bychom měli investovat do dosažení 3% cíle v oblasti výzkumu a vývoje, který byl v roce 2000 pozastaven.
Alternatively, we should invest in achieving the 3% objective for research and development that was set back in 2000.

Příklady použití pro "alternativně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAlternativně bychom měli investovat do dosažení 3% cíle v oblasti výzkumu a vývoje, který byl v roce 2000 pozastaven.
Alternatively, we should invest in achieving the 3% objective for research and development that was set back in 2000.
CzechPřirozeně, že nemůže být cílem této směrnice nutit členské státy, aby alternativně přistoupily na pokusy s lidskými zárodky.
Naturally, the objective of this directive cannot be to compel Member States to accept testing on human embryos as an alternative.
CzechVěřím, že bychom měli dát šanci alternativně rozdělenému vlastnictví právě proto, že Evropa byla vybudována na základě přístupu krok za krokem.
I believe that an alternative to just ownership unbundling should be given a chance, just as Europe was built using a step-by-step approach.