česko-anglicko překlad pro "alibi"

CS

"alibi" anglický překlad

EN
EN

"alibi" český překlad

volume_up
alibi {podstatné jméno}
CS
CS

alibi {střední rod}

volume_up
alibi
volume_up
alibi {podstatné jméno}
Nestaneme se morálním alibi pro takovou politiku.
We will not be used as a moral alibi for such a policy.
Pane přesedo Mirku Topolánku, nutné zlo je alibi zbabělců.
Mr Topolánek, necessary evil is a coward's alibi.
Nelze to však zneužít jako alibi pro omezování osobních svobod, zejména svobody přesvědčení.
However, this cannot be used as an alibi for restricting personal freedoms, especially freedom of opinion.
EN

alibi {podstatné jméno}

volume_up
alibi
We will not be used as a moral alibi for such a policy.
Nestaneme se morálním alibi pro takovou politiku.
Mr Topolánek, necessary evil is a coward's alibi.
Pane přesedo Mirku Topolánku, nutné zlo je alibi zbabělců.
However, this cannot be used as an alibi for restricting personal freedoms, especially freedom of opinion.
Nelze to však zneužít jako alibi pro omezování osobních svobod, zejména svobody přesvědčení.

Příklady použití pro "alibi" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNelze to však zneužít jako alibi pro omezování osobních svobod, zejména svobody přesvědčení.
However, this cannot be used as an alibi for restricting personal freedoms, especially freedom of opinion.
CzechMnoho lidí to obtěžuje a jak již to zde bylo uvedeno, kromě alibi nepřinesl tento předpis žádné výsledky.
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
CzechPane přesedo Mirku Topolánku, nutné zlo je alibi zbabělců.
Mr Topolánek, necessary evil is a coward's alibi.
CzechNestaneme se morálním alibi pro takovou politiku.
We will not be used as a moral alibi for such a policy.
CzechTa má snad to nejvíce neprůstřelné alibi na světě.
She has the world's most absolutely watertight alibi.
CzechVývoj hlasování ukazuje na to, že výsledek byl předem určen silami evropské jednosměrky jako alibi pro jejich nedemokratické rozhodnutí.
The progress of the vote demonstrates that this match has been fixed by the forces of the European one-way street, as an alibi for their undemocratic decision.
CzechSkutečností je, že turecká ústava vytváří politickou nestabilitu, nezaručuje náboženské a politické svobody a vytváří alibi pro zásahy státu.
It is a fact that the Turkish constitution creates political destabilisation, does not guarantee religious and political freedoms and provides an alibi for interventions by the state.
CzechVšechny politické síly, které nezaujaly jasné stanovisko a tím poskytují této tmářské politice alibi, nesou za tuto antikomunistickou hysterii velký díl odpovědnosti.
Any political forces which sit on the fence, thereby giving this obscurantist policy an alibi, also bear serious responsibility for this anti-communist hysteria.
CzechMusím znovu zopakovat, že subsidiarita je o odpovědnosti, nikoli o vytváření alibi pro nás, abychom mohli říci, že nespolupracujeme proto, že věc je v kompetenci členského státu.
I must reiterate that subsidiarity is about responsibility and not about creating an alibi for us so that we can say that we are not cooperating because the matter is a Member State competence.

Synonyma (anglicky) pro "alibi":

alibi