česko-anglicko překlad pro "aliance"

CS

"aliance" anglický překlad

volume_up
aliance {ž mn. č.}
CS

aliance {ženský rod}

volume_up
volume_up
alliance {podstatné jméno}
Podporuji iniciativu Komise na založení globální aliance pro změnu klimatu.
I support the Commission's initiative to establish the Global Climate Change Alliance.
Aliance se rozhodla ponechat si jaderné zbraně jako krajní prostředky odstrašování.
The Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
Tato aliance byla od samého počátku více než jen Společenstvím uhlí a oceli.
From the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.

Příklady použití pro "aliance" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMůže to být klastr, síť, aliance, holding, franchising nebo společný podnik.
This may be a cluster, network, alliance, holding, franchise or joint venture.
CzechAliance se rozhodla ponechat si jaderné zbraně jako krajní prostředky odstrašování.
The Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
CzechTato aliance byla od samého počátku více než jen Společenstvím uhlí a oceli.
From the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
CzechLisabonská smlouva je naprosto loajální vůči NATO a pomůže EU nosit přilbu aliance.
The Treaty of Lisbon is fully NATO-compliant, and will help the EU to wear the NATO hat.
CzechPodporuji iniciativu Komise na založení globální aliance pro změnu klimatu.
I support the Commission's initiative to establish the Global Climate Change Alliance.
CzechDojde-li k rozmístění těchto zdrojů, stane se z EU také vojenská aliance.
If that happens, and they are deployed, the EU then also becomes a military alliance.
CzechSkupina Zelených/Evropské svobodné aliance o toto usilovala již dlouho.
The Group of the Greens/European Free Alliance have long campaigned for this.
CzechPrvní bod se týká pozměňovacího návrhu 3 od skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance.
The first concerns Amendment 3 from the Group of the Greens/European Free Alliance.
CzechŠpanělsko se stává šestnáctým členem Severoatlantické aliance (NATO).
Spain becomes the sixteenth member of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO).
CzechPředseda skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu si přeje promluvit.
The Chair of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe wishes to speak.
CzechMy ve skupině Zelení / Evropská svobodná aliance toho velmi litujeme.
We in the Group of the Greens/European Free Alliance very much regret that.
CzechSkupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu toto usnesení podporuje.
The Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe supports this resolution.
CzechAl Gore: Takže Aliance pro Ochranu Klimatu také rozjela dvě kampaně.
Al Gore: So the Alliance for Climate Protection has launched two campaigns.
CzechGlobální aliance pro změnu klimatu je v zásadě velice dobrá iniciativa.
Basically, the Global Climate Change Alliance is a very good initiative.
CzechSkupina Zelených / Evropské svobodné aliance se proto zdržela hlasování.
The Group of the Greens/European Free Alliance has therefore abstained.
CzechPro středeční jednání jsem obdržel návrh od skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance.
I have received a motion by the Group of the Greens/European Free Alliance for Wednesday.
CzechSkupina Zelených/Evropské svobodné aliance proto říká: jednejte nyní.
Therefore, the Group of the Greens/European Free Alliance says: act now.
CzechVím, že toto není to, co skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu chce.
I know that this is not what the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe wants.
CzechDomnívám se, že Aliance civilizací je v oblasti potírání terorismu platným nástrojem.
I think that the alliance of civilisations is a valid instrument in the fight against terrorism.
Czechskupinu Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament