česko-anglicko překlad pro "Alexandr"

CS

"Alexandr" anglický překlad

EN

"Alexandre" český překlad

CS

Alexandr {vlastní jméno}

volume_up
Alexandr (také: Alexander)
A Alexandr si pomyslel, "Proč on tady posedává, nic nedělaje?
And Alexander thought, "Why is he sitting around, doing nothing?
a Alexandr řekl, "Dobývám svět."
and Alexander said, "I am conquering the world."
Pane předsedající, Alexandr Lukašenko nikdy nevynechá příležitost ukázat se jako diktátor.
Mr President, Alexander Lukashenko has never missed an opportunity to prove himself a dictator.
EN

Alexandre {vlastní jméno}

volume_up
Alexandre
Alexandre Lamfalussy, President of the European Monetary Institute from 1 January 1994 until 30 June 1997
Alexandre Lamfalussy, prezident Evropského měnového institutu od 1. ledna 1994 do 30. června 1997

Příklady použití pro "Alexandr" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czecha Alexandr řekl, "Dobývám svět."
Then the gymnosophist asked, "What are you doing?" and Alexander said, "I am conquering the world."
CzechPane předsedající, Alexandr Lukašenko nikdy nevynechá příležitost ukázat se jako diktátor.
Mr President, Alexander Lukashenko has never missed an opportunity to prove himself a dictator.
CzechA Alexandr si pomyslel, "Proč on tady posedává, nic nedělaje?
And Alexander thought, "Why is he sitting around, doing nothing?
CzechRuské aktivity v Čečensku kritizoval ruský agent Alexandr Litviněnko, který byl v Londýně otráven.
The Russian agent Alexander Litvinenko, who was poisoned in London, had criticised Russian actions in Chechnya.
CzechAlexandr, mladý Makedonec zde potkal někoho, koho nazval "gymnosofista" což znamená "nahý moudrý muž."
Alexander, a young Macedonian, met there what he called a "gymnosophist," which means "the naked, wise man."
CzechPane předsedající, hovořím jménem paní Mariny Litviněnkové, jejíž manžel Alexandr Litviněnko byl zavražděn v prosinci 2006 v Londýně.
Mr President, I raise an issue on behalf of Mrs Marina Litvinenko, whose husband, Alexander Litvinenko, was murdered in London in December 2006.
CzechJeden z nich, Alexandr Kazulin, je nedávno propuštěný politický vězeň, což je jeden z důvodů, proč EU začala na Lukašenka nahlížet příznivěji.
One of them, Alexander Kazulin, had recently been released as a political prisoner, which is one of the reasons why the EU has begun to look at Lukashenko in a more favourable light.
Czech(PL) Pane předsedající, paní komisařko, v první řadě bych rád v kladném smyslu vyzdvihl skutečnost, že se tento večer rozpravy v Parlamentu účastní ministr Alexandr Vondra.
(PL) Mr President, Commissioner, I would like above all to positively underline the fact that minister Alexandr Vondra is attending this evening's debate in this House.