česko-anglicko překlad pro "Alexander"

CS

"Alexander" anglický překlad

EN

"Alexander" český překlad

CS

Alexander {vlastní jméno}

volume_up
Alexander (také: Alexandr)
Nikdy nebudeme podporovat politiku, kterou praktikuje Alexander Lukašenko.
We shall never support the policies that are practised by Alexander Lukashenko.
V této souvislosti máme skutečný problém, který načrtl Alexander Radwan.
There is a real problem here, as Alexander Radwan has outlined.
Alexander Lebeděv a Michail Chodorkovskij jsou za vlády Dmitrije Medveděva stále ve vězení.
Under Dmitry Medvedev, Alexander Lebedev and Mikhail Khodorkovsky are still in prison.
EN

Alexander {vlastní jméno}

volume_up
Alexander
We shall never support the policies that are practised by Alexander Lukashenko.
Nikdy nebudeme podporovat politiku, kterou praktikuje Alexander Lukašenko.
There is a real problem here, as Alexander Radwan has outlined.
V této souvislosti máme skutečný problém, který načrtl Alexander Radwan.
Under Dmitry Medvedev, Alexander Lebedev and Mikhail Khodorkovsky are still in prison.
Alexander Lebeděv a Michail Chodorkovskij jsou za vlády Dmitrije Medveděva stále ve vězení.
Alexander
And Alexander thought, "Why is he sitting around, doing nothing?
A Alexandr si pomyslel, "Proč on tady posedává, nic nedělaje?
and Alexander said, "I am conquering the world."
a Alexandr řekl, "Dobývám svět."
Mr President, Alexander Lukashenko has never missed an opportunity to prove himself a dictator.
Pane předsedající, Alexandr Lukašenko nikdy nevynechá příležitost ukázat se jako diktátor.

Příklady použití pro "Alexander" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNikdy nebudeme podporovat politiku, kterou praktikuje Alexander Lukašenko.
We shall never support the policies that are practised by Alexander Lukashenko.
CzechAlexander Lebeděv a Michail Chodorkovskij jsou za vlády Dmitrije Medveděva stále ve vězení.
Under Dmitry Medvedev, Alexander Lebedev and Mikhail Khodorkovsky are still in prison.
CzechV této souvislosti máme skutečný problém, který načrtl Alexander Radwan.
There is a real problem here, as Alexander Radwan has outlined.
CzechMinistr Alexander Dubček, jehož jsme v této sněmovně uctili, se velmi snažil systém liberalizovat.
Minister, Alexander Dubček, whom we honoured in this House, tried very hard to liberalise the system.
CzechAlexander Kazulin, nejvýznamnejší vězeň, politický vězeň v současné Evropě, je stále ve vězení.
Alexander Kazulin, the most important political prisoner, a prisoner of conscience in contemporary Europe, is still in prison.
CzechAlexander Milinkevič, vedoucí představitel opozice v Bělorusku, je vyhlášen laureátem letošní Sacharovovy ceny.
Alexander Milinkevich, leader of the opposition in Belarus, is announced as this year's winner of the Sakharov Prize.
Czech(PL) Pane předsedo, pan Alexander Milinkiewicz, vůdce běloruské opozice, byl dnes v Minsku opět zatčen.
(PL) Mr President, Mr Alexander Milinkiewicz, the leader of the opposition in Belarus, has been detained once again in Minsk today.
CzechPíše se rok 1876, jsme v Bostonu a tohle je Alexander Graham Bell, který pracoval s Thomasem Watsonem na vynálezu telefonu.
It's 1876, it's in Boston, and this is Alexander Graham Bell who was working with Thomas Watson on the invention of the telephone.
CzechNejen Robert Mugabe v Zimbabwe dokázal získat přízeň velké většiny, stejně tak to dokázal i prezident Alexander Lukašenko minulý měsíc v Bělorusku.
Not even Robert Mugabe in Zimbabwe has managed a clean sweep as President Alexander Lukashenko did last month in Belarus.
CzechPaní předsedající, zítra, 23. listopadu, uplynou čtyři roky ode dne, kdy v Londýně zemřel občan mého volebního obvodu Alexander Litviněnko.
Madam President, tomorrow, 23 November, is the fourth anniversary of the death in London of my constituent, Alexander Litvinenko.
Czech(LT) Jakmile Alexander Lukašenko začal pociťovat tlak ze strany Vladimira Putina díky plynu, pronesl přání bližších vztahů s EU.
(LT) When Alexander Lukashenko started to feel the pressure from Vladimir Putin over gas, he declared his desire for closer ties with the EU.
CzechKonečným cílem bylo, jak uvedl pan Alexander Radwan, skutečně dosáhnout sblížení alespoň s USA a v případě možnosti také se zbytkem světa.
The ultimate aim - as Alexander Radwan has said - was indeed to achieve convergence, at least with the USA and if possible worldwide.
CzechReport: Alexander Stubb
CzechTaková vražda se stala v mém volebním obvodě v Londýně v roce 2006, kdy byl při státem sponzorovaném teroristickém útoku zavražděn Alexander Litviněnko.
Such a murder was carried out on my constituent Alexander Litvinenko in London in 2006 in an act of state-sponsored terrorism.
CzechPoslední evropský diktátor Alexander Lukašenko se v Bělorusku těší popularitě i přes přísnou regulaci ekonomiky a zastrašování politických oponentů.
The last European dictator Alexander Lukashenko is popular in Belarus in spite of the strictly regulated economy and the intimidation of political opponents.
Czech12 týdnů: Nerozlišený penis -- pohlaví se prozradí později 8 měsíců Porod: expulzační fáze Okamžik narození (Aplaus) Alexander Tsiaras: Děkuji vám.
12 Weeks: Indifferent penis girl or boy yet to be determined 8 Months Delivery: the expulsion stage The moment of birth (Applause) Alexander Tsiaras: Thank you.
CzechStejně jsme se nedávno dozvěděli, že Alexander Milinkíwicz byl uvěznen a pokutován jen z toho důvodu, že se setkal s obyvateli Běloruska a probíral s nimi veřejné záležitosti.
We have also recently heard that Alexander Milinkiewicz was arrested and fined just for meeting Belarus citizens and for discussing public issues with them.
CzechPane předsedo, Alexander Litviněnko vypověděl před Mitrochinovou komisí v Itálii a přede mnou osobně prohlásil, že Romano Prodi byl nějakým způsobem angažován coby agent v KGB.
Mr President, Alexander Litvinenko testified to the Mitrokhin Commission in Italy and made to me personally the allegation that Romano Prodi was an agent of some kind of the KGB.

Synonyma (anglicky) pro "Alexander":

Alexander
Alexander the Great
English