česko-anglicko překlad pro "Alberta"

CS

"Alberta" anglický překlad

EN
EN

"Alberta" český překlad

CS
CS

Alberta {vlastní jméno}

volume_up
Alberta
Setkal jsem se s ministrem pro energetiku provincie Alberta, který taková jednání organizoval, a jsem si jist, že tak činili i ostatní.
I have met the Alberta Energy Minister, who has been doing the rounds, as I am sure others have too.
EN

Alberta {vlastní jméno}

volume_up
Alberta
I have met the Alberta Energy Minister, who has been doing the rounds, as I am sure others have too.
Setkal jsem se s ministrem pro energetiku provincie Alberta, který taková jednání organizoval, a jsem si jist, že tak činili i ostatní.

Příklady použití pro "Alberta" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVzpomínám si na návštěvu posléze nově zvoleného prezidenta Alberta Zafyho v roce 1993.
I can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
CzechV druhé sérii je na mincích v hodnotě 2 € a 1 € portrét knížete Alberta II.
The second series shows, on the €2 and €1 coins, a portrait of HSH Prince Albert II.
CzechMince v hodnotě 10, 20 a 50 centů nesou monogram knížete Alberta II.
HSH Prince Albert’s monogram is depicted on the 10, 20 and 50-cent coins.
CzechJednoeurová mince nese dva portréty – knížete Rainiera III a dědičného prince Alberta.
A double portrait of HSH Prince Rainier III and HSH Hereditary Prince Albert appears on the €1 coin.
CzechNa všechny tyto otázky jsem obdržel odpovědi od ministra pro mezinárodní vztahy provincie Alberta.
I received answers to all of these questions from the Albertan Minister for International Relations.
CzechDovolte mi představit vám generálmajora Alberta Stubblebinea III., velitele vojenské rozvědky v roce 1983.
May I introduce Major General Albert Stubblebine III, commander of military intelligence in 1983.
CzechSetkal jsem se s ministrem pro energetiku provincie Alberta, který taková jednání organizoval, a jsem si jist, že tak činili i ostatní.
I have met the Alberta Energy Minister, who has been doing the rounds, as I am sure others have too.
CzechByla to myšlenka vycházející vlastně z prací Alberta Bandury, který se zajímal o to, zda lidé mohou získat pocit zplnomocnění.
It was a notion that really came out of Albert Bandura's work, who studied whether people could get a sense of empowerment.
Czech(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, v příběhu Alberta Camuse je mor ohlašován potkanem, který přichází a pak umírá u našich nohou.
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, in the book by Albert Camus, the plague is announced futilely by a rat who comes and dies at our feet.
CzechMěl jsem možnost se zapojit do rozsáhlých konzultací s vládou provincie Alberta a kanadskou federální vládou týkajících se této otázky.
I had the opportunity to engage in extensive consultations with the Albertan Government and the Federal Government in Canada regarding this issue.
CzechPřed mým odjezdem do Kanady mi Přátelé Země Evropa, WWF a Doprava a životní prostředí předali otázky pro vládu provincie Alberta týkající se ropných písků.
Before I went to Canada, Friends of the Earth Europe, WWF and Transport and Environment gave me questions to ask the Albertan Government regarding the oil sands.