česko-anglicko překlad pro "Albert Einstein"

CS

"Albert Einstein" anglický překlad

EN

"Albert Einstein" český překlad

CS

Albert Einstein {vlastní jméno}

volume_up
Albert Einstein
(DE) Pane předsedo, Albert Einstein kdysi řekl: "Dělejme věci tak jednoduše, jak lze, ale nikoli jednodušeji."
(DE) Mr President, Albert Einstein once said, 'Make things as simple as possible, but not simpler'.
This one is Albert Einstein.
Pane předsedající, Albert Einstein řekl, že život je jako jízda na kole: abyste udrželi rovnováhu, musíte být stále v pohybu.
Mr President, Albert Einstein said that life is like riding a bicycle: to keep your balance, you must keep moving.
EN

Albert Einstein {vlastní jméno}

volume_up
Albert Einstein
(DE) Mr President, Albert Einstein once said, 'Make things as simple as possible, but not simpler'.
(DE) Pane předsedo, Albert Einstein kdysi řekl: "Dělejme věci tak jednoduše, jak lze, ale nikoli jednodušeji."
Tenhle je Albert Einstein.
Mr President, Albert Einstein said that life is like riding a bicycle: to keep your balance, you must keep moving.
Pane předsedající, Albert Einstein řekl, že život je jako jízda na kole: abyste udrželi rovnováhu, musíte být stále v pohybu.

Příklady použití pro "Albert Einstein" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(DE) Pane předsedo, Albert Einstein kdysi řekl: "Dělejme věci tak jednoduše, jak lze, ale nikoli jednodušeji."
(DE) Mr President, Albert Einstein once said, 'Make things as simple as possible, but not simpler'.
CzechPane předsedající, Albert Einstein řekl, že život je jako jízda na kole: abyste udrželi rovnováhu, musíte být stále v pohybu.
Mr President, Albert Einstein said that life is like riding a bicycle: to keep your balance, you must keep moving.
CzechTenhle je Albert Einstein.
CzechA od té doby kráčím po mystické stezce se snahou nahlédnout za to, co Albert Einstein nazýval „optickým klamem všedního vnímání
And ever since, I've been walking the mystic path, trying to peer beyond what Albert Einstein called "the optical delusion of everyday consciousness."
CzechAlbert Einstein předpovídal, že člověku budou zbývat pouhé čtyři roky života, pokud na Zemi vymřou všechny včely, a proto musíme brát tuto situaci velmi vážně.
Albert Einstein predicted that man would only have four years of life left if the bees disappeared from the Earth, so we need to take this very seriously.
CzechA tady náš přítel, Albert Einstein, věnoval velmi malou pozornost tomu, když mu říkali, "Víte, že nějaký člověk provedl experiment, který odporuje speciální teorií relativity.
Now our friend over there, Albert Einstein, used to pay very little attention when people said, "You know, there's a man with an experiment that seems to disagree with special relativity.

Synonyma (anglicky) pro "Albert Einstein":

Albert Einstein
English