česko-anglicko překlad pro "alba"

CS

"alba" anglický překlad

volume_up
alba {stř mn. č.}
EN
EN
EN

"alba" český překlad

volume_up
alba {podstatné jméno}
CS
CS

alba {střední rod množné číslo}

volume_up
alba
Pokud některá alba nemají obrázek alba, můžete pro ně ručně přidat zvolený obrázek.
If some of your albums are missing album art, you can manually add a picture of your choice.
Brzy se opět zobrazí.Webová alba Picasa jsou momentálně mimo provoz.
It should be visible again shortly.Picasa Web Albums is currently down.
Chcete-li přidat položky, přetáhněte soubory, alba nebo seznamy stop do podokna seznamu.
To add items, drag files, albums, or playlists to the list pane.
EN

alba {podstatné jméno}

volume_up
alba (také: album)

Příklady použití pro "alba" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPísničky nebo alba svých oblíbených interpretů můžete kupovat přímo v aplikaci Hudba.
You can buy songs or albums by your favorite artists right from the Music app.
CzechDovolte nám zmínit jako příklad rozvoj těžby v Roşia Montană v kraji Alba.
Let us take the example of the Roşia Montană mining development in Alba County.
CzechPřehrávač nemusí stahovat obrázky alba z databáze v následujících situacích:
The Player might not download album art from the database in the following situations:
CzechObrázek alba lze zobrazit na řadě míst uvnitř i vně přehrávače, například:
Album art can appear in a variety of places inside and outside the Player, including:
CzechKlepněte na kartu Knihovna a vyhledejte album, u kterého chybí obrázek alba.
Click the Library tab, and then browse to the album that is missing art.
CzechVyberte obrázky, které chcete přidat do svého alba, a potom klikněte na tlačítko Otevřít.
Select the pictures that you want to add to your album, and then click Open.
CzechPokud některá alba nemají obrázek alba, můžete pro ně ručně přidat zvolený obrázek.
If some of your albums are missing album art, you can manually add a picture of your choice.
CzechPokud nemůžete obrázek alba přidat ručně, ověřte, zda máte oprávnění ke změně souboru.
If you cannot add album art manually, verify that you have permission to modify the file.
CzechDalší informace o obrázku alba naleznete v tématu Přidání nebo změna obrázku alba.
For more information about album art, see Add or change album art.
CzechNásledující postupy můžete použít k opravě chybějícího nebo nesprávného obrázku alba:
The following procedures describe methods you can use to fix missing or incorrect album art.
CzechPřehrávač není schopen stáhnout obrázek alba z databáze v následujících situacích:
The Player might not be able to download album art from the database in the following situations:
CzechVyberte fotky, které chcete do e-mailové zprávy přidat, a pak zadejte název svého alba.
Choose the photos you want to add to your email message, and then type a name for your album.
CzechPokud nemůžete přidat obrázek alba ručně, zkontrolujte, zda máte oprávnění ke změně souboru.
If you cannot add album art manually, verify that you have permission to modify the file.
CzechBrzy se opět zobrazí.Webová alba Picasa jsou momentálně mimo provoz.
It should be visible again shortly.Picasa Web Albums is currently down.
CzechV okně Nová zpráva klikněte na kartu Formát a potom klikněte na položku Ochrana osobních údajů alba.
In the New Message window, click the Format tab, and then click Album privacy.
CzechObrázek alba se může zobrazovat na řadě míst v rámci přehrávače i mimo něj, včetně následujících:
Album art can appear in a variety of places inside and outside the Player, including:
CzechVšechny položky v albu Neznámé album se stanou součástí alba Giant Steps.
All of the items in "Unknown Album" become part of "Giant Steps."
CzechPokud některá z alb postrádají obrázek alba, můžete obrázek dle vlastní volby přidat ručně.
If some of your albums are missing album art, you can manually add a picture of your choice.
CzechPřehrávač také pravidelně vyhledává ve vaší knihovně skladby, u kterých obrázek alba chybí.
In addition, the Player periodically scans your library for songs that are missing album art.
CzechChcete-li přidat položky, přetáhněte soubory, alba nebo seznamy stop do podokna seznamu.
To add items, drag files, albums, or playlists to the list pane.