česko-anglicko překlad pro "albánský"

CS

"albánský" anglický překlad

volume_up
albánský {příd. jm. m.}
CS

albánský {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
albánský
To musí udělat albánský lid, politické síly v Albánii.
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Nedávno ve školách ve městě Struga došlo ke konfliktu mezi rodiči, kteří mluví albánsky, a těmi, kteří mluví makedonsky.
Conflict broke out recently in schools in Struga between Albanian- and Macedonian-speaking parents.
Co se týče toho, kdo na tom nese lví podíl zodpovědnosti, není tady podle mého názoru naším úkolem soudit albánský lid.
As to who bears the lion's share of responsibility, I believe that it is not our job here to judge the Albanian people.
albánský
volume_up
Albany {příd. jm.}

Příklady použití pro "albánský" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo musí udělat albánský lid, politické síly v Albánii.
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
CzechNedávno ve školách ve městě Struga došlo ke konfliktu mezi rodiči, kteří mluví albánsky, a těmi, kteří mluví makedonsky.
Conflict broke out recently in schools in Struga between Albanian- and Macedonian-speaking parents.
CzechCo se týče toho, kdo na tom nese lví podíl zodpovědnosti, není tady podle mého názoru naším úkolem soudit albánský lid.
As to who bears the lion's share of responsibility, I believe that it is not our job here to judge the Albanian people.
Czech. - (GA) Přestože jsem hlasovala pro tuto zprávu, myslím si, že albánský lid by měl sám rozhodnout, zda si přeje do EU vstoupit.
in writing. - (GA) Although I voted for this report, in my opinion the people of Albania should decide whether they wish to be part of the EU.
CzechVýjimečné postavení zaujímají albánsky mluvící skupiny organizovaného zločinu, zejména pokud jde o pašování kokainu a žen za účelem sexuálního vykořisťování."
Albanian-speaking organised crime groups are prominent, particularly in trafficking heroin and women for sexual exploitation'.
CzechChci, aby také Rada splnila svůj slib, takže bosenský a albánský lid konečně uvidí, že na konci dlouhého tunelu existuje světlo.
I want to see the Council also fulfilling its promise so that, finally, Bosnian and Albanian people will see that there is light at the end of the long tunnel.
Czech(BG) Pane předsedající, na úvod bych rád řekl, že albánská společnost a albánský lid jsou specifický případ, ale nechápejte to prosím špatně.
(BG) Mr President, I would like to start by saying that Albanian society, and the Albanian people, are a special case, but please do not misunderstand me.
Czech. - I přesto, že jsem hlasovala pro tuto zprávu, jsem pevně přesvědčena, že sám albánský lid by měl rozhodnout, zda si přeje či nepřeje do EU vstoupit.
in writing. - While I have voted in favour of this report, it is my firm view that the people of Albania should decide whether or not they wish to join the EU.
CzechEvropa má nevyřešený albánský problém, nedostatek geopolitické soudržnosti v jižní části území a černou díru organizovaného zločinu a korupce v balkánské oblasti.
Europe has an unsolved Albanian problem, a lack of geopolitical coherence on its southern flank, and a black hole of organised crime and corruption in its Balkan area.