česko-anglicko překlad pro "Albánci"

CS

"Albánci" anglický překlad

volume_up
Albánci {m mn. č.}
CS

Albánci {mužský rod množné číslo}

volume_up
Albánci
Právě kvůli přátelství s Albánci jsem hlasoval proti tomuto návrhu.
It is out of friendship for the Albanians that I voted against this text.
Kosovnští Albánci dostali příležitost ve formě řešení evropského stylu.
The Kosovo Albanians were given the opportunity for a European-style solution.
Dnes totiž vyprší lhůta OSN, v níž měli Srbové a Albánci dosáhnout dohody.
Today the UN deadline passes for the Serbs and Albanians to reach agreement.

Příklady použití pro "Albánci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDnes totiž vyprší lhůta OSN, v níž měli Srbové a Albánci dosáhnout dohody.
Today the UN deadline passes for the Serbs and Albanians to reach agreement.
CzechKosovnští Albánci dostali příležitost ve formě řešení evropského stylu.
The Kosovo Albanians were given the opportunity for a European-style solution.
CzechPrávě kvůli přátelství s Albánci jsem hlasoval proti tomuto návrhu.
It is out of friendship for the Albanians that I voted against this text.
CzechUkrajinci mají k Evropě civilizačně o mnoho blíže než Turci, nebo Albánci.
The Ukrainians are much closer to Europe civilisation-wise than are the Turks or the Albanians.
CzechRád bych vám připomněl, že OSN neuznala rozhodnutí přijaté kosovskými Albánci.
I would like to remind you that the United Nations did not recognise the decision taken by the Kosovar Albanians.
CzechNavíc Srbové, Albánci a všechny ostatní menšiny v Kosovu musí být považovány za občany s rovnými právy.
In addition, Serbs, Albanians and all the other minorities in Kosovo must be regarded as citizens with equal rights.
CzechTo je to, co si zaslouží Srbové i Albánci.
That is what both Serbs and Albanians have deserved.
CzechA doufám, že rovněž Albánci.
CzechNyní uzrál čas na skutečný dialog mezi Srby a Albánci v Kosovu, mezi Srbskem a Kosovem a mezi Srbskem a Evropskou unií.
Now is the time for practical dialogue between the Serbs and the Albanians in Kosovo, between Serbia and Kosovo, and between Serbia and the European Union.
CzechK obyvatelům Makedonie, Černé Hory a Srbska by se však měli připojit i Albánci, Kosované, a to co nejdříve, v roce 2010.
However, the Macedonians, the Montenegrins and the Serbs should be joined by the Bosnians and Herzegovinians, the Albanians and the Kosovars as early as possible in 2010.