česko-anglicko překlad pro "alarm"

CS

"alarm" anglický překlad

EN
EN

"alarm" český překlad

volume_up
alarm {podstatné jméno}
volume_up
alarming {podstatné jméno}
volume_up
alarming {příd. jm.}
CS
CS

alarm {mužský rod }

volume_up
volume_up
alarm {podstatné jméno}
Ale jestli je to poplašný alarm, nečekali byste, že zaútočí přímo na medúzu.
But if it's a burglar alarm, you wouldn't expect it to attack the jellyfish directly.
Někteří máme doma alarm a jiní ne. ~~~ Závisí to na tom, kde žijeme.
Some of us have a burglar alarm system at home, and some of us don't.
Větrák, světla na vyhřívání a zvonek na alarm. Napájí je autobaterie.
It's got a fan, it's got headlights for warmth, it's got door chimes for alarm -- it runs off a car battery.
EN

alarm {podstatné jméno}

volume_up
But if it's a burglar alarm, you wouldn't expect it to attack the jellyfish directly.
Ale jestli je to poplašný alarm, nečekali byste, že zaútočí přímo na medúzu.
Some of us have a burglar alarm system at home, and some of us don't.
Někteří máme doma alarm a jiní ne. ~~~ Závisí to na tom, kde žijeme.
It's got a fan, it's got headlights for warmth, it's got door chimes for alarm -- it runs off a car battery.
Větrák, světla na vyhřívání a zvonek na alarm. Napájí je autobaterie.
Russia's discrediting of shale gas extraction projects is causing additional alarm.
Ruské znevažování projektů získávání plynu z břidlic vyvolává další poplach.
It is therefore an alarm bell that the European Parliament is today sounding.
Evropský parlament dnes zvoní na poplach.
Therefore, we should raise the alarm in every instance of drastic violations in this area.
Proto bychom měli bít na poplach ve všech případech závažného porušování těchto práv.
The crisis under way in Albania, which is jeopardising geopolitical stability in the Balkans, is causing acute concern and alarm.
Krize v Albánii, která ohrožuje geopolitickou stabilitu na Balkáně, vyvolává vážné obavy a znepokojení.
(PL) Mr President, I would like to express my profound alarm at the rapidly worsening situation of fellow Poles in Lithuania.
(PL) Pane předsedající, ráda bych vyjádřila hluboké znepokojení nad prudce se zhoršující situací našich polských spoluobčanů v Litvě.
We are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Jsme znepokojeni oznámením Kurdské strany pracujících, že chce ukončit příměří.
I want to describe them: they are scandalous, they cause social alarm among our citizens, who are undoubtedly perceiving a degree of defencelessness.
Chci je popsat: jsou skandální a způsobují sociální neklid mezi našimi občany, kteří nepochybně pociťují určitou bezbrannost.
I would also like to point out some data that should give the relevant authorities, in particular, cause for serious thought when they put out certain information that causes alarm, fear and panic.
Chtěla bych také uvést některé údaje, které by měly dostat příslušné orgány a měly by se nad nimi zamyslet, když zveřejňují informace, které působí poplach, strach a paniku.
All information should be available but this information should not be communicated in a way that means raising multiple alarms and triggering consumers' fears when evidence has not yet been found.
K dispozici by měly být všechny informace, ale tyto informace by neměly být sdělovány způsobem, který u spotřebitelů vyvolá obavy a strach v době, kdy nemáme žádné důkazy.

Příklady použití pro "alarm" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle jestli je to poplašný alarm, nečekali byste, že zaútočí přímo na medúzu.
But if it's a burglar alarm, you wouldn't expect it to attack the jellyfish directly.
CzechNěkteří máme doma alarm a jiní ne. ~~~ Závisí to na tom, kde žijeme.
Some of us have a burglar alarm system at home, and some of us don't.
CzechVětrák, světla na vyhřívání a zvonek na alarm. Napájí je autobaterie.
It's got a fan, it's got headlights for warmth, it's got door chimes for alarm -- it runs off a car battery.
CzechPoskytují rovněž rozšířené video analytické funkce, například detekci pohybu, detekci zvuku a alarm při manipulaci.
They also provide advanced video analytics features, such as motion detection, audio detection and tampering alarm.
Czech(NL) Paní předsedající, členové Komise, nedávná akce pro stažení výrobků provedená výrobcem hraček zafungovala jako poplašný alarm, a to právem.
(NL) Madam President, Commissioners, the recent recall campaign by a toy manufacturer acted as an alarm bell, and rightly so.