česko-anglicko překlad pro "Ala"

CS

"Ala" anglický překlad

volume_up
Ala {vl. jm.}
EN
EN

"Ala" český překlad

volume_up
Ala {vl. jm.}
CS
volume_up
alas {citosl.}
CS

Ala {vlastní jméno}

volume_up
Ala
EN

Ala {vlastní jméno}

volume_up
Ala

Příklady použití pro "Ala" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKniha Ala Gora "Naše volba" nebo kniha Davida McKaye "Udržitelná energie bez horkého vzduchu."
The Al Gore book, "Our Choice" and the David McKay book, "Sustainable Energy Without the Hot Air."
CzechNeslavný dokument Ala Gorea tento názor potvrdil.
CzechEvropa nesmí stát na straně Ala Gora jako zastánce myšlenky celosvětového oteplování na úkor svých vlastních podniků.
Europe must not stand with Al Gore as a proponent of the idea of global warming at the cost of its own businesses.
CzechAla tyto dobré roky skončily.
CzechNo, viděli jsme hokejku Ala Gora, kterou stále ještě podle všeho předvádějí na londýnských státních školách - Al Gore, obchodník s teplou vodou, podvodník!
Well, we have seen the Al Gore hockey stick, which is still, I gather, being shown in London state schools - Al Gore, snake oil salesman, crook!
CzechJejich novou ideologií je změna klimatu, sekulární náboženská hysterie, která má i papeže - Ala Gora - a odpustky v podobě uhlíkových kreditů a pronásleduje heretiky.
Climate change is their new theology, a secular religious hysteria complete with Pope - Al Gore - carbon-credit indulgences and the persecution of heretics.
CzechVážený pane úřadující předsedo, odpověděl jste na jednu z otázek, které jsem se chtěla zeptat, ale zřejmě to bude chtít víc než Ala Gora, aby se do toho zaangažovala veřejnost.
President-in-Office, you have answered one of the questions I wanted to ask, but it will probably take more than Al Gore to get the public engaged in this.

Synonyma (anglicky) pro "alas":

alas