česko-anglicko překlad pro "Alžírsko"

CS

"Alžírsko" anglický překlad

EN
CS

Alžírsko {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Alžírsko
Alžírsko je členem Organizace spojených národů, avšak toto základní právo ignoruje.
Algeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
Zítra přijde na řadu Alžírsko a potom Egypt a Jordánsko.
Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
Libye, Alžírsko, Jordán, Sýrie a Maroko byly také zmíněny.
Libya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned.

Příklady použití pro "Alžírsko" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAlžírsko je členem Organizace spojených národů, avšak toto základní právo ignoruje.
Algeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
CzechJejí hodnota HDP ji v Africe řadí na druhé místo, po Jižní Africe a před Alžírsko.
The value of its GDP puts it in second place in Africa, after South Africa and before Algeria.
CzechZítra přijde na řadu Alžírsko a potom Egypt a Jordánsko.
Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
CzechLibye, Alžírsko, Jordán, Sýrie a Maroko byly také zmíněny.
Libya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned.
CzechZ tohoto hlediska je hlavní zemí Alžírsko, které je významným dodavatelem plynu do mé země a do Itálie.
The main country in this respect is Algeria, which is an important supplier of gas to my country and to Italy.
CzechProtokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko (hlasování)
EC-Algeria Euro-Mediterranean Agreement (vote)
CzechNepřítelem není Rusko, ať už je náš názor na Putina jakýkoli, ani Alžírsko, ať už jeho ozbrojené složky schvalujeme, či nikoli.
The enemy is not Russia, whatever our opinion of Puttin, nor Algeria, whether or not we approve of their armed forces.
CzechRumunské společnosti budou mít příležitost vrátit se ve Středomoří (v zemích jako je Alžírsko, Turecko, Sýrie a Egypt) na trh.
Romanian companies will have the opportunity to return to markets in the Mediterranean area (in countries such as Algeria, Turkey, Syria and Egypt).
CzechCo můžeme říci na toto sólo pana Sarkozyho, který i dnes, před svým předsednictvím, nabádá Alžírsko k podpisu dohody o zřízení jaderné elektrárny?
What can we say to this solo by Mr Sarkozy, who even today, before his presidency, is urging Algeria to sign an agreement on the establishment of a nuclear plant?
CzechMyslím si, že je špatným znamením, když dvě ze stran tohoto konfliktu - Maroko a Alžírsko - vzájemně nespolupracují, což se přidává k nestabilní situaci v Tunisku.
I think it is a bad sign that two of the parties in this conflict - such as Morocco and Algeria - are not cooperating with each other, on top of the unstable situation in Tunisia.