česko-anglicko překlad pro "Al"

CS

"Al" anglický překlad

volume_up
Al {vl. jm.}
EN
EN

"Al" český překlad

volume_up
Al {vl. jm.}
CS
volume_up
Al [zkratka]
CS
volume_up
ALS {podstatné jméno}
CS

Al {vlastní jméno}

volume_up
1. "křestní jméno"
Al
Případ saudského občana Abd al-Rahima al-Našírího se musí stát normou.
The case of the Saudi citizen, Abd al-Rahim al-Nashiri, must set the standard.
Je to humanitární katastrofa zapříčiněná genocidní politikou prezidenta al-Bašíra.
This is a humanitarian disaster brought about by the genocidal policy of Mr al-Bashir.
Tento útok byl připisován pákistánskému Talibanu, který má spojení na Al-Kajdu.
This attack was attributed to the Pakistani Taliban linked to Al-Qaeda.
EN

Al {vlastní jméno}

volume_up
Al
volume_up
Al {vl. jm.} (křestní jméno)
The case of the Saudi citizen, Abd al-Rahim al-Nashiri, must set the standard.
Případ saudského občana Abd al-Rahima al-Našírího se musí stát normou.
This is a humanitarian disaster brought about by the genocidal policy of Mr al-Bashir.
Je to humanitární katastrofa zapříčiněná genocidní politikou prezidenta al-Bašíra.
This attack was attributed to the Pakistani Taliban linked to Al-Qaeda.
Tento útok byl připisován pákistánskému Talibanu, který má spojení na Al-Kajdu.

Příklady použití pro "Al" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJeho zástupce, Ayman al-Zawahiri, byl pediatr -- celkem dobře vzdělaný člověk.
His deputy, Ayman al-Zawahiri, was a pediatrician -- not an ill-educated man.
CzechZatčení Muhannada Al Hassaniho jako předního obránce lidských práv je znepokojivé.
The detention of Muhannad Al Hassani as a leading human rights defender is alarming.
CzechV Al-'Ajúnu je nyní opět klid, i když pod povrchem jde stále cítit napětí.
Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
CzechPrezident Wilson získal Nobelovu cenu - což si zasloužil daleko více než Al Gore.
President Wilson was awarded a Nobel Prize - which he deserved much more than Al Gore.
CzechPodle vlády v Manile spolupracuje organizace Abu Sayyaf se sítí Al-Kajdá.
According to the government in Manila, Abu Sayyaf is collaborating with al-Qaida.
CzechJe to humanitární katastrofa zapříčiněná genocidní politikou prezidenta al-Bašíra.
This is a humanitarian disaster brought about by the genocidal policy of Mr al-Bashir.
CzechJedním z nich je zástupce velitele Al-Kájdy v Jemenu a jeden se vyhodil do povětří.
One is the deputy head of al-Qa'ida in Yemen, and one has blown himself up.
CzechAjatolláhové, kteří stojí za diktátorem Ahmadínežádem a sítí Al Kajdá mají velký den.
The ayatollahs behind dictator Ahmadinejad and Al Qaida must be having a field day.
CzechDovolte, abych začal ukázkou Al Gorova filmu, který jste mohli vidět dříve.
Let me start off showing you an Al Gore movie that you may have seen before.
CzechMnoho novinářů přichází do Jemenu a chtějí psát články o Al-Káidě či terorismu.
A lot of reporters come to Yemen and they want to write a story on Al-Qaeda or terrorism.
CzechTento útok byl připisován pákistánskému Talibanu, který má spojení na Al-Kajdu.
This attack was attributed to the Pakistani Taliban linked to Al-Qaeda.
CzechJak nám řekl Al Gore, dvě miliardy lidí závisí na vodě z himalájských ledovců.
Like Al Gore told you, two billion people live on the water from the glacier of Himalaya.
CzechNoura al Hashlamounová je 36 letá žena v domácnosti a matka šesti dětí.
Noura al Hashlamoun is a 36-year-old housewife and the mother of six children.
CzechPřípad saudského občana Abd al-Rahima al-Našírího se musí stát normou.
The case of the Saudi citizen, Abd al-Rahim al-Nashiri, must set the standard.
CzechAl Gore: Je jedno staré africké přísloví, které říká: "Chceš li jít rychle, jdi sám.
Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.
CzechTakže toto je bypass operace, kterou měl i Al Gore, s jedním rozdílem.
So this is a bypass operation, just like what Al Gore had, with a difference.
CzechDnes je zřejmé, že přítomnost al-Káidy už není v Afghánistánu hlavním problémem.
Today, it is clear that Al Qa'ida's presence in Afghanistan is no longer the central problem.
CzechJá vás ale vyzývám, udělejte to, co my, jeďte do tábora al-Hol camp v Sýrii.
But I challenge you to do what we did, go to the al-Hol camp in Syria.
Czech- Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o případu rodiny al-Kurdových.
The next item is the debate on six motions for resolution on the case of the al-Kurd family.
CzechPřejeme proto panu Al-Debaqbasimu a jeho kolegům plodný pobyt u nás.
We therefore wish Mr Al-Debaqbasi and his colleagues a fruitful stay with us.