česko-anglicko překlad pro "akvizice"

CS

"akvizice" anglický překlad

CS

akvizice {ženský rod}

volume_up
Tato akvizice se později ukazuje být zlomovým bodem v historii GN.
This acquisition would prove to be a turning point in GN’s history.
CPA by neměla překročit zisk dosažený z každé akvizice.
Your CPA shouldn't exceed the profit you made from each acquisition.
Online databáze investičních příležitostí je určena společnostem, které se rozhodly pro investice nebo akvizice v zahraničí.
The online database of investment opportunities is intended for companies who have decided on investments or acquisitions abroad.
akvizice (také: vyžádání)
volume_up
solicitation {podstatné jméno}
volume_up
acquirement {podstatné jméno}

Příklady použití pro "akvizice" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato akvizice se později ukazuje být zlomovým bodem v historii GN.
This acquisition would prove to be a turning point in GN’s history.
CzechCPA by neměla překročit zisk dosažený z každé akvizice.
Your CPA shouldn't exceed the profit you made from each acquisition.
CzechSnažíme se zde také podporovat rozsáhlé akvizice, ke kterým dochází v některých oblastech Středomoří?
Are we seeking here, too, to encourage the large-scale buy-outs which are occurring in some parts of the Mediterranean?
CzechOnline databáze investičních příležitostí je určena společnostem, které se rozhodly pro investice nebo akvizice v zahraničí.
The online database of investment opportunities is intended for companies who have decided on investments or acquisitions abroad.
CzechJeho politické utváření pokračuje vždy, když je nějaká rozvojová země nucena otevírat svůj kapitálový trh a povolit akvizice do cizích rukou.
Its political creation continues every time a developing country is blackmailed into opening its capital market and permitting foreign takeovers.
CzechDruhý článek popisuje přeshraniční fúze a akvizice bank v eurozóně v průběhu posledních let a soustředí se na úlohu institucionálních investorů.
The second article describes cross-border bank merger and acquisition activity in the euro area in recent years, focusing on the role of institutional investors.
CzechTo, co bylo možné udělat rychle pro banky, je nutné udělat rychle i v případě této akvizice, která je tak důležitá pro mnoho tisíc pracujících.
What could be done quickly for the banks must also be done quickly in the matter of this acquisition dossier, a dossier that is so important for many thousands of workers.