česko-anglicko překlad pro "akumulovat"

CS

"akumulovat" anglický překlad

CS akumulovat
volume_up
[akumuluji] {sloveso}

Jsme tedy schopni využít tři nebo čtyři další zdroje a tyto zdroje akumulovat.
So we are able to look into three or four possible sources and to accumulate them.
Proto by bylo moudré investovat do společenských oblastí, které by v budoucnosti pomohly akumulovat intelektuální kapitál a zajistily růst produktivity.
That is why it would be wise to invest in the social spheres which in the future would help accumulate intellectual capital and would ensure an increase in productivity.
Ekonomika roste, vláda akumuluje stále více zdrojů, které pak může investovat do infrastruktury – spíše než že by infrastruktura byla příčinou ekonomického růstu.
The economy grows, government accumulates more resources, and the government can invest in infrastructure -- rather than infrastructure being a cause for economic growth.
akumulovat (také: nahromadění, uložit)
akumulovat

Příklady použití pro "akumulovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechSe svou schopností akumulovat energii disponují elektromobily technologií, která pomáhá zmírnit problémy, nevýhody či slabé stránky obnovitelných energií.
With their storage capacity, electric vehicles have technology that helps to mitigate one of the problems, negative points or weak spots of renewable energies.