česko-anglicko překlad pro "aktualizování"

CS

"aktualizování" anglický překlad

CS

aktualizování {střední rod}

volume_up
aktualizování (také: aktualizace)
volume_up
updating {podstatné jméno}
Aktualizování našich právních předpisů skutečně stojí za všechnu naši snahu a já děkuji jak Parlamentu, tak předsednictví, že se ze všech sil snaží tohoto výsledku dosáhnout.
Updating our legislation is truly worth all our effort and I thank both Parliament and the Presidency for doing all they can to achieve this result.

Příklady použití pro "aktualizování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVzhledem k dynamice krize vyzývám k aktualizování plánu obnovy, aby byl více v souladu s reálným hospodářstvím.
In view of the dynamics of the crisis, I appeal for the recovery plan to be updated to be more in tune with the real economy.
CzechZ toho důvodu Unie nemohla než být jedním z prvních, kdo podpořili systematické aktualizování úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP).
That is why the Union could not but be one of the first to support the necessary systematic update of the International Labour Organisation (ILO) conventions.
CzechAktualizování našich právních předpisů skutečně stojí za všechnu naši snahu a já děkuji jak Parlamentu, tak předsednictví, že se ze všech sil snaží tohoto výsledku dosáhnout.
Updating our legislation is truly worth all our effort and I thank both Parliament and the Presidency for doing all they can to achieve this result.