česko-anglicko překlad pro "aktuální stav"

CS

"aktuální stav" anglický překlad

CS

aktuální stav {mužský rod }

volume_up
aktuální stav (také: hodnota, údaj)
volume_up
readout {podstatné jméno}
aktuální stav (také: údaj)
volume_up
read-out {podstatné jméno}

Příklady použití pro "aktuální stav" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV pravé části stránky Internet Explorer zobrazí aktuální stav automatických aktualizací:
On the right side of the page, Internet Explorer displays the current status of Automatic Updates:
CzechAktuální stav softwaru obcházejícího aktivaci, například zda byl odstraněn nebo umístěn do karantény
The activation exploit's current state, such as cleaned or quarantined
CzechV části Aktuální stav vyberte disk, který chcete defragmentovat.
Under Current status, select the disk you want to defragment.
CzechMyslím si, že toto je aktuální stav rozhraní, že?
So I mean, this is the kind of status quo interface, right?
CzechZobrazuje aktuální stav zabezpečení počítače a doporučuje různé možnosti zlepšení zabezpečení počítače.
It shows your computer's current security status and recommends anything that you should do to help make your computer more secure.
CzechUdržuje aktuální stav počítače a vyšší úroveň zabezpečení pomocí programu Windows Defender, brány Windows Firewall a služby Windows Update.
Keeps you up to date and more secure with Windows Defender, Windows Firewall, and Windows Update.
CzechSlužba Windows Update, program Windows Defender a brána Windows Firewall zajišťují vysokou úroveň zabezpečení a aktuální stav počítače.
Help stay secure and up to date automatically with Windows Update, Windows Defender, and Windows Firewall.
CzechPoté co systém Windows dokončí analýzu jednotky, zkontrolujte ve sloupci Aktuální stav, zda je třeba jednotku optimalizovat.
After Windows is finished analyzing the drive, check the Current status column to see whether you need to optimize the drive.
CzechPokud není v části Aktuální stav zobrazen disk, který by zde měl být zobrazen, může to být způsobeno tím, že disk obsahuje chybu.
If a disk that you're expecting to see under Current status is not showing up there, it might be because it contains an error.
CzechAktuální stav SIS II (rozprava)
CzechJednotlivé národní centrální banky mohou použít také vzorky místních padělků eurobankovek, aby ověřily aktuální stav padělání bankovek.
Additionally, individual NCBs may use representative national counterfeits to reflect the very latest counterfeit situation.
CzechMůžete se obrátit na svou banku a ověřit platbu za nákup u společnosti Google nebo zjistit aktuální stav autorizace.
When using a gift card, ensure that there are sufficient funds on it to cover both the authorization as well as the cost of the item being purchased.
Czech. - Během doby, kdy probíhají jednání v Kodani, se situace stále mění, nicméně pokusím se vám přiblížit aktuální stav.
President-in-Office of the Council. - Developments are ongoing as we speak in Copenhagen, but I will try to give you the latest.
CzechTo je aktuální stav v době, kdy si Evropa uvědomila, že její budoucnost leží ve znalostním trojúhelníku výzkum - inovace - vzdělávání.
This is the current state of affairs at a time when Europe has realised that its future lies within the knowledge triangle of research-innovation-education.
CzechEU udržuje řadu let velice účinnou dovozní politiku, která bere v úvahu vědecký rozvoj a aktuální stav chorob ve třetích zemích.
For a number of years, the EU has maintained a very effective import policy which takes into account scientific developments and the current disease situation in third countries.
CzechDo Kosova byly vyslány dvě hodnotící mise - v červnu a v prosinci loňského roku -, aby posoudily aktuální stav v Kosovu ohledně procesu integrace.
There have been two assessment missions in Kosovo - in June last year and in December last year - to assess the state of play in Kosovo regarding the integration process.
CzechMá rád hovory o hovorech, protože všechen získaný čas mu dává možnost měnit aktuální stav a řešení zahrnující dva státy mnohem je čím dál obtížněji dosažitelné.
It likes talks about talks because all that time gives it the opportunity to keep changing the facts on the ground and making a two-state solution that much harder to achieve.

Podobné překlady pro "aktuální stav" anglicky

aktuální přídavné jméno
stav podstatné jméno
duševní stav podstatné jméno
zdravotní stav podstatné jméno