česko-anglicko překlad pro "aktivum"

CS

"aktivum" anglický překlad

EN
CS

aktivum {střední rod}

volume_up
Culture is a significant asset.
Za páté, je třeba, aby se při reformě společné zemědělské politiky považovala kvalitní půda za strategické aktivum.
Fifth, good quality land should be seen as a strategic asset in the reform of the common agricultural policy.
Budova napravo, což je náš firemní kampus pro The Gap s původní loukou na střeše, je aktivum – je to hnízdiště.
The building on my right, which is our corporate campus for The Gap with an ancient meadow, is an asset -- its nesting grounds.

Příklady použití pro "aktivum" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa páté, je třeba, aby se při reformě společné zemědělské politiky považovala kvalitní půda za strategické aktivum.
Fifth, good quality land should be seen as a strategic asset in the reform of the common agricultural policy.
CzechBudova napravo, což je náš firemní kampus pro The Gap s původní loukou na střeše, je aktivum – je to hnízdiště.
The building on my right, which is our corporate campus for The Gap with an ancient meadow, is an asset -- its nesting grounds.
CzechZručnosti a zkušenosti, kterými disponují starší lidé, představují významné aktivum, především ve společnosti založené na vědomostech.
The skills and experience acquired by older persons represent a major asset, especially in a knowledge-based society.
CzechV současné době víme, že hodnota kapitálu držená oproti těmto aktivům byla tváří v tvář finanční krizi naprosto nedostačující.
We now know that the current levels of capital held against these assets were totally insufficient in the face of the financial crisis.
CzechKultura je významné aktivum.