česko-anglicko překlad pro "aktivovat"

CS

"aktivovat" anglický překlad

CS

aktivovat [aktivuji] {sloveso}

volume_up
1. generál
Chcete-li aktivovat systém Windows v tomto počítači, postupujte takto:
To activate Windows on this computer, do the following:
Po aktualizaci kódu Product Key budete muset systém Windows XP aktivovat.
After updating your product key, you will be required to activate Windows XP.
Ve druhém počítači bude nutné systém Windows znovu aktivovat.
You will need to activate Windows again on the second computer.
2. IT
Deaktivovaná rozšíření můžete v seznamu rozšíření kdykoli znovu aktivovat.
Go back to your list of extensions at any time to re-enable disabled extensions.
Po tomto kroku můžete aplikace znovu aktivovat.
Once you've done so, you can then re-enable the applications.
Můžete odebrat popisy tlačítek, aktivovat nebo deaktivovat funkce lišty Toolbar a provádět další nastavení.
Remove button text labels, enable or disable Toolbar features, and more.

Příklady použití pro "aktivovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud se nebudete držet těchto pokynů, nebude později možné váš počítač aktivovat.
If you don't follow these instructions, you won't be able to activate your PC later.
CzechDeaktivovaná rozšíření můžete v seznamu rozšíření kdykoli znovu aktivovat.
Go back to your list of extensions at any time to re-enable disabled extensions.
CzechPo aktualizaci kódu Product Key budete muset systém Windows XP aktivovat.
After updating your product key, you will be required to activate Windows XP.
CzechMáte-li potíže s aktivací Windows, prostudujte téma Proč nelze aktivovat systém Windows?.
If you're having trouble activating Windows, see Why can't I activate Windows?
CzechPokud potřebujete znovu aktivovat systém Windows, není třeba kupovat nový kód Product Key.
If you have to activate Windows again, you don't need to buy a new product key.
CzechObecně řečeno, mezinárodní spolupráce umožňuje aktivovat účinnější postupy.
In general, international cooperation has the potential to trigger more effective action.
CzechDalší informace o aktivaci naleznete v tématu Proč nelze aktivovat systém Windows?.
For more info about activation, see Why can't I activate Windows?
CzechKopii systému Windows můžete po změně hardwaru aktivovat během 3 dnů.
You will have three days to activate your copy of Windows after changing your hardware.
CzechPro opravu tohoto problému bude zřejmě nutné počítač aktivovat pomocí jiného kódu Product Key.
To fix the problem, you might need to use a different product key to activate your PC.
CzechZadejte 25místný kód Product Key a klepněte nebo klikněte na tlačítko Aktivovat.
Enter your 25–digit product key and tap or click Activate.
CzechPokud provedete významnou změnu hardwaru, pravděpodobně bude nutné aktivovat systém Windows znovu.
If you make a significant hardware change, you might have to activate Windows again.
CzechZkontrolujte kód Product Key a ujistěte se, že se vztahuje k verzi, již se pokoušíte aktivovat.
Check the product key to make sure it is for the version that you are trying to activate.
CzechA konečně mi dovolte zdůraznit dva základní prorůstové nástroje, které je třeba urychleně aktivovat.
Finally, let me highlight two essential levers of growth that must be applied urgently.
CzechPokud systém Windows rozpozná připojení k Internetu, klikněte na možnost Aktivovat produkt Windows online.
If Windows detects an Internet connection, click Activate Windows online now.
CzechSystém Windows obvykle stačí aktivovat pouze jednou, pokud neprovedete zásadní změnu hardwaru.
Usually, you need to activate Windows only once, unless you make a significant hardware change.
CzechÚčet můžete kdykoli aktivovat i bez něj.
But if your code does go sour, don't worry -- you can always activate your account without one.
CzechPokud kód Product Key stále nemůžete najít, může být nutné koupit nový a aktivovat systém Windows.
If you still can't find your product key, you might need to buy a new one to activate Windows.
CzechFunkci Obnovení systému lze aktivovat také pro jiné disky aktivací ochrany systému pro tyto disky.
You can turn on System Restore for other disks by turning on system protection for those disks.
CzechV systému Windows Server 2008 R2 lze funkce systému Windows aktivovat či deaktivovat v programu Správce serveru.
In Windows Server 2008 R2, use Server Manager to turn Windows features on or off.
CzechChcete-li aktivovat systém Windows v tomto počítači, postupujte takto:
To activate Windows on this computer, do the following: