česko-anglicko překlad pro "aktivisté"

CS

"aktivisté" anglický překlad

CS

aktivisté {mužský rod množné číslo}

volume_up
aktivisté
Dnes je na řadě Tibet a nejen aktivisté za lidská práva, ale také ekologičtí aktivisté.
Today it is Tibet's turn and not just human rights activists, but also environmental activists.
Odborářští a sociální aktivisté běžně končí ve vězení na základě smyšlených obvinění.
Trade union and social activists are routinely thrown in jail on trumped-up charges.
Aktivisté z levicového hnutí Kazachstán 2012 jsou pronásledováni a zavíráni do vězení.
Activists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.

Příklady použití pro "aktivisté" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOdborářští a sociální aktivisté běžně končí ve vězení na základě smyšlených obvinění.
Trade union and social activists are routinely thrown in jail on trumped-up charges.
CzechNavrhuji, aby byla za "odboroví aktivisté" vsunuta slova "členové hnutí Falun Gong".
My proposal is to insert, after 'trade union activists', the words 'Falun Gong members'.
CzechAktivisté z levicového hnutí Kazachstán 2012 jsou pronásledováni a zavíráni do vězení.
Activists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
Czech(smích) Ale místní aktivisté jsou potřeba u jednacích stolů právě v procesu rozhodování.
(Laughter) But grassroots groups are needed at the table during the decision-making process.
CzechO to nás žádá uzbecký lid a aktivisté v oblasti lidských práv.
That is what the Uzbek people and human rights activists are asking us to do.
CzechDnes je na řadě Tibet a nejen aktivisté za lidská práva, ale také ekologičtí aktivisté.
Today it is Tibet's turn and not just human rights activists, but also environmental activists.
CzechOpět byli aktivisté opozice protestující proti výsledku volem násilně rozprášeni.
Once again opposition activists protesting against the result of the election were forcibly dispersed.
CzechTerčem útoků v Sýrii jsou učitelé, opoziční aktivisté, novináři a provozovatelé blogů na internetu.
In Syria, teachers, opposition activists, journalists and bloggers are being targeted.
CzechNovináři ani aktivisté nemohou svobodně pracovat a všichni odpůrci jsou denně v ohrožení.
Journalists and activists are unable to work freely and all opponents are threatened on a daily basis.
CzechPodle zdrojů opozice jsou političtí aktivisté obviňováni z trestních činů a popravování.
According to opposition sources, political activists have been charged with criminal offences and executed.
CzechTi, kvůli nimž aktivisté konají svoji práci, pak ztratí naději.
Those on whose behalf the activists work then lose hope.
CzechIrští pracující a veřejní aktivisté však vrací úder.
However, Irish workers and community activists are fighting back.
CzechPro diktátory na celém světě je dobrá zpráva, když jsou kreslíři komiksů, novináři a aktivisté zticha.
And for dictators all over the world, the good news is when cartoonists, journalists and activists shut up.
CzechAktivisté za lidská práva budou umlčeni, ale stadiony budou příští rok zářit a jiskřit, dámy a pánové.
The human rights activists will be silenced, but the stadia will gleam and sparkle next year, ladies and gentlemen.
CzechNovináři a aktivisté jsou nezákonně vězněni.
Journalists and activists are being imprisoned illegally.
CzechV minulosti by vám to trvalo týdny, ne-li měsíce, abyste zjistili, jak jsou iránští aktivisté mezi sebou provázáni.
In the past it would take you weeks, if not months, to identify how Iranian activists connect to each other.
CzechMladí lidé, aktivisté z občanské společnosti, odborníci z médií a opoziční politici jsou pronásledováni a zastrašováni.
Young people, civil society activists, media professionals and opposition politicians are being harassed and intimidated.
Czech"Nezávislí" aktivisté za lidská práva, novináři nebo političtí oponenti dostávají automaticky pojmenování "nepřátelé režimu".
'Independent' human rights activists, journalists or political opponents are automatically labelled 'enemies of the regime'.
CzechReprese, kterým byli nedávno vystaveni aktivisté polské menšiny v Bělorusku, jsou součástí mnohem rozsáhlejšího problému.
The repression which has recently been used against activists of the Polish minority in Belarus is part of a much wider problem.
CzechAktivisté v hlavním městě Minsku pochodovali v napodobeninách vězeňského oblečení a nesli plakáty s nápisem "Jsem politický vězeň".
Activists in Minsk marched in imitation prison clothing and carried placards bearing the slogan 'I am a political prisoner'.