česko-anglicko překlad pro "aktivace"

CS

"aktivace" anglický překlad

CS

aktivace {ženský rod}

volume_up
1. generál
aktivace (také: uvedení do provozu, zapnutí)
volume_up
activation {podstatné jméno}
Stav aktivace je uveden v části Aktivace systému Windows.
Under Windows activation, you can view your activation status.
Další informace o chybách aktivace naleznete v tématu Získání nápovědy k chybám při aktivaci.
For more info about activation errors, see Get help with activation errors.
Vaše žádost bude odeslána týmu technické podpory aktivace systému Windows.
Your request will be sent to the Windows Activation technical support team.
2. ekologie
aktivace

Příklady použití pro "aktivace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalší informace naleznete v tématu Aktivace systému Windows 7: nejčastější dotazy.
For more information, see Activating Windows 7: frequently asked questions.
CzechDalší informace naleznete v tématu Aktivace systému Windows 7: nejčastější dotazy.
For more information, see Activating Windows 7: frequently asked questions.
CzechNapříklad na pracovních trzích by mohly být tyto politiky aktivace velmi prospěšné.
On the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
CzechInformace shromážděné v průběhu aktivace nebudou použity ke kontaktování žádné osoby.
Зібрані під час активації відомості не буде використано для зв’язку з користувачем.
CzechInformace shromážděné v průběhu aktivace nebudou použity ke kontaktování žádné osoby.
The information collected during activation will not be used to contact you.
CzechŘešení licencování a aktivace pro podniky, školy a instituce státní a místní správy
Licensing and activation solutions for business, schools, and government.
CzechZkuste najít řešení v oddílu Instalace, upgrade a aktivace v oblasti Podpora.
Check the Install, upgrade, & activate section of Support for solutions.
CzechVaše žádost bude odeslána týmu technické podpory aktivace systému Windows.
Your request will be sent to the Windows Activation technical support team.
CzechTelefonická aktivace vyžaduje spolupráci s automatickým telefonním systémem.
Activating by phone requires interacting with an automated phone system.
CzechPaní komisařka uvedla, že aktivace směrnice 2001/55/ES bude projednána v Radě.
The Commissioner said activation of Directive 2001/55/EC will be discussed within Council.
CzechPři zahájení procesu aktivace se systém Windows pokusí rozpoznat připojení k Internetu.
When you begin the activation process, Windows tries to detect an Internet connection.
CzechDalší informace o chybách aktivace naleznete v tématu Získání nápovědy k chybám při aktivaci.
For more info about activation errors, see Get help with activation errors.
Czech

~~~ Instalace, upgrade a aktivace ~~~

~~~

~~~ Hardware a ovladač

~~~ Windows 8 is everything you already love about Windows, plus a lot more. ~~~ Learn more

CzechVšeobecné informace o způsobech aktivace naleznete na webu Windows.
You can also get general info about how to activate at the Windows website.
CzechZde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se aktivace systému Windows.
Here are answers to some common questions about activating Windows.
CzechDalší informace naleznete v tématu Chyba aktivace systému Windows 7: Neplatný kód Product Key.
For more information, see Windows 7 activation error: invalid product key.
CzechDalší informace naleznete v části Aktivace systému Windows 7 v tomto počítači
For more information, see Activate Windows 7 on this computer.
CzechPokud potřebujete další pomoc s procesem aktivace, kontaktujte podporu.
For additional help with the activation process, contact support.
CzechChcete-li zjistit stav aktivace systému Windows, postupujte následujícím způsobem:
To check your Windows activation status, do the following:
CzechChcete-li zjistit stav aktivace systému Windows, postupujte následujícím způsobem:
Щоб перевірити стан активації Windows, виконайте такі дії: