česko-anglicko překlad pro "akcelerátory"

CS

"akcelerátory" anglický překlad

CS

akcelerátory {mužský rod množné číslo}

volume_up
akcelerátory
Ve spodní části obrazovky klikněte na možnost Najít další akcelerátory.
At the bottom of the screen, click Find More Accelerators.
Záložky, akcelerátory a procházení InPrivate: doporučené odkazy
Tabs, Accelerators, and InPrivate Browsing: recommended links
Chcete-li vyhledat nové akcelerátory, postupujte následovně:
To find new Accelerators, follow these steps:

Příklady použití pro "akcelerátory" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe spodní části obrazovky klikněte na možnost Najít další akcelerátory.
У нижній частині екрану виберіть Знайти додаткові корисні можливості.
CzechVe spodní části obrazovky klikněte na možnost Najít další akcelerátory.
At the bottom of the screen, click Find More Accelerators.
CzechZáložky, akcelerátory a procházení InPrivate: doporučené odkazy
Tabs, Accelerators, and InPrivate Browsing: recommended links
CzechChcete-li vyhledat nové akcelerátory, postupujte následovně:
To find new Accelerators, follow these steps:
CzechChcete-li spravovat akcelerátory, postupujte následovně:
To manage your Accelerators, follow these steps:
CzechChcete-li vyhledat a přidat další akcelerátory, v dolním podokně klikněte na položku Najít další akcelerátory.
Щоб знайти і додати інші корисні можливості, у нижній області клацніть Знайти додаткові корисні можливості.
CzechMůžete si také zvolit webové služby nebo weby, které akcelerátory používají ke zpracovávání různých typů úkolů.
You can also choose the web services or websites that Accelerators use to handle different types of tasks.
CzechNěkteré akcelerátory naleznete v nabídkách programů.
Check the menus of programs for accelerator keys.
CzechChcete-li nalézt a vyhledat další akcelerátory, klikněte na tlačítko Najít další akcelerátory ve spodní části okna Spravovat doplňky.
To find and add more Accelerators, click Find More Accelerators at the bottom of Manage Add-ons.
CzechV části Spravovat doplňky v dialogovém okně Typy doplňků klikněte na možnost Akcelerátory, a zobrazte tak seznam aktuálních akcelerátorů.
In Manage Add-ons, under Add-on Types, click Accelerators to display a list of your current Accelerators.
CzechPodrobnější informace o nové stránce záložek naleznete v tématu Záložky, akcelerátory a procházení se službou InPrivate: doporučené odkazy.
For more details on the new tab page, see Tabs, Accelerators, and InPrivate Browsing: recommended links.
CzechJak používat akcelerátory
Використання корисних можливостей
CzechPokud chcete odebrat historii procházení, poskytovatele hledání, akcelerátory, domovské stránky a data Filtrování InPrivate, zaškrtněte políčko Odstranit osobní nastavení.
When Internet Explorer finishes applying default settings, click Close, and then click Close again.
CzechAkcelerátory lze použít s textem, který vyberete na webové stránce, k provádění takových úkolů, jako je otevření adresy na webu s mapou nebo vyhledání definice slova ve slovníku.
You can use Accelerators with text that you select on a webpage to perform such tasks as opening a street address in a mapping website or looking up the dictionary definition for a word.