česko-anglicko překlad pro "akademie"

CS

"akademie" anglický překlad

volume_up
akademie {ž mn. č.}
CS

akademie {ženský rod}

volume_up
Pane předsedající, hlasoval jsem proti uzavření účtů Evropské policejní akademie.
Mr President, I voted against closing the accounts of the European Police College.
Značná část celkového rozpočtu akademie obsahuje nedostatky.
A significant amount of the College's total budget contains irregularities.
Spolu se svými kolegy navrhuji, aby byla akademie začleněna do Europolu v Haagu.
Together with my colleagues, I propose that the College merge with Europol in the Hague.
akademie
volume_up
academy {podstatné jméno}
Akademie věd České republiky je soustavou 54 veřejných výzkumných pracovišť.
The Academy of Sciences of the Czech Republic is an organisation with 54 public research centres.
člen Evropské akademie věd a umění (od roku 2000)
Member, European Academy of Sciences and Arts (from 2000).
K dispozici máte videa Khanovy akademie.
And the Khan Academy videos are there.
akademie
volume_up
academia {podstatné jméno}
Academia says no.

Příklady použití pro "akademie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane předsedající, hlasoval jsem proti uzavření účtů Evropské policejní akademie.
Mr President, I voted against closing the accounts of the European Police College.
CzechSpolu se svými kolegy navrhuji, aby byla akademie začleněna do Europolu v Haagu.
Together with my colleagues, I propose that the College merge with Europol in the Hague.
CzechMezitím nám mohou dobře posloužit diplomatické akademie členských států.
In the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
CzechKonečná účetní závěrka Evropské policejní akademie za finanční rok 2008
Closure of the accounts of the European Police College for the financial year 2008
CzechVzhledem ke zjištěným nesrovnalostem by Evropská policejní akademie být zrušena.
Given the irregularities observed, CEPOL should be closed down.
CzechToho by mohlo být dosaženo pomocí orgánů, jako jsou Eurojust a Evropská policejní akademie.
This could be achieved through bodies such as Eurojust and the European Police College.
CzechTuto snahu by neměl pošpinit špatný příklad Evropské policejní akademie (CEPOL).
These efforts should not be tainted by the bad example set by the European Police College (CEPOL).
CzechAkademie věd České republiky je soustavou 54 veřejných výzkumných pracovišť.
The Academy of Sciences of the Czech Republic is an organisation with 54 public research centres.
CzechMaďarská zemědělská akademie je důležitým místem pro diskusi o budoucnosti SZP v Maďarsku.
Otherwise, the beneficiaries of CAP and the whole Community itself would lose a great deal.
CzechPokud jde o nás, mohla by být akademie co nejdřív zcela zrušena.
As far as we are concerned, it might as well be entirely abolished as soon as possible.
CzechRočně akademie pořádá 60 až 100 kurzů, seminářů a konferencí.
CEPOL organises between 60-100 courses, seminars and conferences per year.
CzechZnačná část celkového rozpočtu akademie obsahuje nedostatky.
A significant amount of the College's total budget contains irregularities.
CzechNa závěr chci zmínit případ EPA, Evropské policejní akademie.
Finally I want to mention the case of CEPOL, the European Police College.
CzechV hrabství Hampshire, kde Evropská policejní akademie sídlí, jsme se bez EU celkem dobře obešli.
We have worked very well without the EU in the county of Hampshire, where the EPC is situated.
CzechAkademie EPA disponuje ročním rozpočtem ve výši 8,341 milionu eur (2011).
CEPOL has an annual budget of 8.341 million euro (2011).
CzechNa summitu v Tampere se o této myšlence diskutovalo spolu s návrhem na zřízení evropské policejní akademie.
The Tampere Summit addressed this idea, along with that of a European Police College.
CzechOdlišná situace je u Evropské policejní akademie (CEPOL).
The situation is different for the European Police College (CEPOL).
CzechV případě Evropské policejní akademie jsme očekávali, že nalezneme problémy pocházející z doby zprávy za loňský rok.
In CEPOL we were expecting to find problems dating back to last year's report.
CzechEvropská Policejní akademie (CEPOL) vznikla v roce 2000.
The European Police College (CEPOL) was established in 2000.
CzechVýzkum a vývoj podporují i dále uvedená ministerstva a Akademie věd České republiky.
Research and development is also supported by the ministries listed below and the Academy of Sciences of the Czech Republic.