česko-anglicko překlad pro "aj!"

CS

"aj!" anglický překlad

volume_up
aj! {citosl.}
EN
EN

"AJ" český překlad

volume_up
AJ [zkratka]
CS

aj! {citoslovce}

volume_up
aj! (také: hopla!)
EN

AJ [zkratka]

volume_up
1. vojenství

Příklady použití pro "aj!" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak víme, Aj Wej-wej se nemohl zúčastnit ceremoniálu při předávání Nobelovy ceny.
As is well known, Ai Weiwei was prevented from attending the Nobel Prize award ceremony.
CzechAj Wej-wej je následníkem úžasných a odvěkých čínských uměleckých tradic.
Ai Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
CzechDnes se naše vystoupení dotýkala mnoha lidí: Aj Wej-weje a Liou Siao-poa jsme již zmínili.
We are talking today about many people: Ai Weiwei and Liu Xiaobo have already been mentioned.
CzechDalším bodem na pořadu jednání je rozprava k šesti návrhům usnesení o případu Aj Wej-weje v Číně.
The next item is the debate on six motions for resolution on the case of Ai Weiwei in China.
CzechMám na mysli boj proti terorismu, přistěhovalectví aj.
I would like to talk about the fight against terrorism, immigration, etc.
Czech(DE) Pane předsedající, jako umělec dal Aj Wej-wej tvář dětským obětem zemětřesení v S'-čchuanu.
(DE) Mr President, as an artist, Ai Weiwei has given faces to the child victims of the Sichuan earthquake.
CzechPane předsedající, dámy a pánové, živě si pamatuji mé první setkání s dílem čínského umělce Aj Wej-weje.
Mr President, ladies and gentlemen, I vividly recall the first time that I saw a work by the Chinese artist Ai Weiwei.
Czech. - Pane předsedající, odsuzuji zatčení Aj Wej-weje a žádám jeho okamžité propuštění.
on behalf of the GUE/NGL Group. - Mr President, I condemn the arrest of Ai Weiwei and call for his immediate release.
CzechMožná mi to trvá o minutu déle než obvykle, ale pro pana Aj Wej-weje to bude podle všeho trvat dalších deset roků.
I may be taking a minute more than I usually do, but for Mr Ai Weiwei, it will take ten years longer, apparently.
CzechPožadujeme okamžité propuštění Aj Wej-weje.
We call for the immediate release of Ai Weiwei.
CzechSkvělým příkladem toho je případ Aj Wej-weje.
CzechDalším, co bylo objeveno různými výzkumníky, na univerzitách v Emory, Davisu aj., je to, že soucit posiluje naši imunitu.
(Laughter) Most of us are shrinking in the face of psycho-social and physical poisons, of the toxins of our world.
CzechProto požadujeme propuštění Aj Wej-weje.
We therefore demand the release of Ai Weiwei.
CzechNyní zde je pan Aj Wej-wej, který je známý umělec a byl jedním z posledních disidentů, který se ještě mohl vyjadřovat.
We now have Mr Ai Weiwei, who is a well-known artist and was one of the last dissidents who had the possibility to say something.
Czech(FI) Pane předsedající, mezinárodně uznávaný umělec Aj Wej-wej je člověk, který obohatil čínskou kulturu a umění.
(FI) Mr President, the artist Ai Weiwei, who has achieved international recognition, is someone who has enriched Chinese culture and art.
CzechJak již bylo řečeno, není Aj Wej-wej jen velmi slavným umělcem, ale také jedním z největších kritiků komunistického režimu.
As has already been said, Ai Weiwei is not only a very famous artist, but also one of the biggest critics of the Communist regime.
CzechAj Wej-wej musí být propuštěn.
CzechPřípad Aj Wej-weje v Číně
CzechSpolu s předchozím usnesením o Aj Wej-wejovi, poukazuje i tato záležitost na neblahý stav politiky, kterou Komunistická strana Číny uplatňuje.
This, like the previous resolution on Ai Weiwei, shows how dismal the policy being pursued by the Chinese Communist Party is.
Czech. - (DE) Pane předsedající, je smutnou skutečností, že Aj Wej-wej byl jedním z posledních odvážných kritiků čínského režimu.
Mr President, Ai Weiwei was - and this is the very sad truth - one of the last remaining courageous critics of the Chinese leadership.