česko-anglicko překlad pro "Airbus"

CS

"Airbus" anglický překlad

EN
EN

"airbus" český překlad

volume_up
airbus {podstatné jméno}
CS
volume_up
Airbus {podstatné jméno}
CS

Airbus {vlastní jméno}

volume_up
Airbus (také: dopravní letadlo)
volume_up
Airbus {podstatné jméno}
Komise musí mít rovněž na paměti, že útoky na Airbus před WTO jsou neopodstatněné.
The Commission must also remember that the attacks on Airbus before the WTO are unjustified.
A nejde jen o plyn a ropu, např. bez titanu z Ruska se nedá vyrobil ani jeden airbus.
Without titanium from Russia, for example, it would not be possible to produce a single airbus.
Boeing podal stížnost k WTO až poté, co Airbus vyhrál řadu zakázek na dodávky letadel.
It was only when Airbus won a series of aircraft orders that Boeing filed a complaint with the WTO.
EN

airbus {podstatné jméno}

volume_up
1. letectví

Příklady použití pro "Airbus" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKomise musí mít rovněž na paměti, že útoky na Airbus před WTO jsou neopodstatněné.
The Commission must also remember that the attacks on Airbus before the WTO are unjustified.
CzechA nejde jen o plyn a ropu, např. bez titanu z Ruska se nedá vyrobil ani jeden airbus.
Without titanium from Russia, for example, it would not be possible to produce a single airbus.
CzechBoeing podal stížnost k WTO až poté, co Airbus vyhrál řadu zakázek na dodávky letadel.
It was only when Airbus won a series of aircraft orders that Boeing filed a complaint with the WTO.
CzechAno, Airbus také získal dotace, jednalo se však o splatné nástroje financování poskytnuté podle pravidel.
Yes, Airbus also received subsidies, but these consisted of repayable financing allowed under the rules.
CzechSkutečnou otázkou tedy je, zda bude Airbus i nadále navrhovat a vyrábět své letouny v eurozóně.
The real question, therefore, is whether or not Airbus will continue to design and manufacture its aircraft in the euro area.
CzechSpor Airbus/Boeing před WTO (hlasování)
CzechSpojené státy americké obviňují Airbus, že těží z výhod velkých dotací a výhodných úvěrů od vlád členských států EU.
The United States is accusing Airbus of enjoying the advantage of large subsidies and beneficial credits from EU Member State governments.
CzechMěli jste Airbus, máte TGV.
CzechVládnou mu Airbus a Boeing.
CzechNejenže tyto finanční nástroje byly plně splaceny, ale Airbus také splatil o 40 % více, než činí částka, která mu byla půjčena evropskými vládami.
Not only was this financing fully repaid, but Airbus also paid back 40% on top of the amount lent to it by EU governments.
CzechNicméně ohrožuje konkurenci mnoha průmyslových odvětví, která láká přesídlení do zóny dolaru, jako tomu bylo v případě společnosti Airbus.
However, it is threatening the competitiveness of many industries which are tempted to relocate, as Airbus has done, to the dollar zone.
CzechAirbus hraje roli andělského spasitele evropského nebe, zatímco Boeing je zlou americkou společností usilující o nečestné vedení v celosvětovém letectví.
Airbus is cast as the angelic saviour of European skies while Boeing is the evil American company seeking to unfairly dominate global aviation.
CzechZdá se mi, že při jednáních potřebujeme silnější partnerství a přátelštější atmosféru, jelikož jak pro Airbus, tak pro Boeing je na světovém trhu dostatek prostoru.
It seems to me that what is needed here is more partnership and amicable negotiations, as there is room for both Airbus and Boeing in the world market.
CzechEvropská unie je dosud důsledně dodržovala, přičemž EADS Airbus splatila většinu ze získaných dotací, dokonce splatila více, než z veřejných fondů obdržela.
The European Union has so far held strictly to these, and EADS Airbus, too, has paid back most of the subsidies or even paid back more than it received from public funds.
CzechJednotný trh podporuje obchod a prosperitu; přední světové společnosti, jako je Airbus v mém volebním obvodu, dokázaly, čeho můžeme dosáhnout, když spojíme své průmyslové zdroje.
The single market promotes trade and prosperity; world-leading companies such as Airbus in my constituency have shown what we can achieve when we pool our industrial resources.