česko-anglicko překlad pro "ah"

CS

"ah" anglický překlad

volume_up
ah [zkratka]
EN

"ah" český překlad

volume_up
ah {citosl.}
CS
CS

ah [zkratka]

volume_up
ah (také: ampérhodina)
volume_up
ampere-hour {podstatné jméno}
EN

ah {citoslovce}

volume_up
ah (také: oh)
Geronimo was never saying, "Ah, you know something, my achilles -- I'm tapering.
Geronimo nikdy neříkal, "Ach, víš co, moje achilovky -- slábnu.
(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Anglická matka: Ách, miluju ta tvá velká modrá očka – jsou tak pěkná a milá.
Ah, yes, it was the reduction of CO2 emissions.
Ach ano, bylo to snížení emisí CO2.

Příklady použití pro "ah" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Smích) Pokud jste si někdy říkali, "Ah, nejraději bych to všechno ukončil."
(Laughter) If you ever think, "Ah, I want to end it all," don't end it all.
CzechV Lucemburku se koná setkání ministrů zdravotnictví členských států ohledně výskytu „nového" viru chřipky A(H1N1) (tzv. prasečí chřipky) v Evropě.
EU health ministers meet in Luxembourg as “Novel” flu virus -influenza A(H1N1) reaches Europe.
Czech(FR) Paní předsedající, co se mne týče, mám několik otázek týkajících se problematiky očkovací látky proti chřipce AH1N1.
(FR) Madam President, I, for my part, would like to put some questions to you regarding the problem of the AH1N1 flu vaccine.
CzechAh, tohle je ta kniha, malá kniha.
CzechDle dostupných údajů bylo dosud nahlášeno více než milion případů chřipky, včetně několika desítek případů onemocnění virem AH1N1.
Available data shows that over a million cases of influenza have already been reported, including several dozen cases of the AH1N1 virus.
Czech. - Pane předsedo, děkuji vám za příležitost promluvit k Parlamentu v posledním týdnu jeho práce o celosvětovém rozšíření viru A(H1N1) .
Member of the Commission. - Mr President, thank you for the opportunity to address Parliament, in its final week, on the global spread of the influenza A(H1N1) virus.