česko-anglicko překlad pro "agregát"

CS

"agregát" anglický překlad

CS

agregát {mužský rod }

volume_up
volume_up
plant {podstatné jméno}
agregát (také: celek, kamenivo, soubor, úhrn)
volume_up
aggregate {podstatné jméno}
Bankám vzkazuji: nemůžeme přikládat váhu vašim protestům, jestliže jsou vaše agregáty skryty pod pláštíkem tajemství a na všechno dáváte razítko "tajné".
To the banks, I say: we cannot give weight to your protestations while your aggregates are cloaked in secrecy and you stamp 'Confidential' on everything.

Příklady použití pro "agregát" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech Agregát M1 byl definován jako peníze v oběhu a vklady do druhého dne.
M1 has been defined as currency in circulation plus overnight deposits.
CzechAgregát M2 obsahuje M1 a navíc vklady s dohodnutou splatností do dvou let (včetně) a vklady s výpovědní lhůtou maximálně tři měsíce.
M2 comprises M1 plus deposits with an agreed maturity of up to and including two years and deposits redeemable at notice of up to and including three months.
CzechAgregát M3 pak zahrnuje M2 a repo smlouvy, akcie a podílové listy fondů peněžního trhu a dluhové cenné papíry se splatností do dvou let (včetně).
M3 comprises M2 plus repurchase agreements, money market fund shares and units as well as debt securities with a maturity of up to and including two years.