česko-anglicko překlad pro "Agnes"

CS

"Agnes" anglický překlad

volume_up
Agnes {vl. jm.}
EN
EN

"Agnes" český překlad

volume_up
Agnes {vl. jm.}
CS

Agnes {vlastní jméno}

volume_up
1. "příjmení, ženské křestní jméno"
Agnes (také: Anežka)
Žádost, aby byla Ágnes Hankissová zbavena poslanecké imunity (
Request for the waiver of Agnes Hankiss's parliamentary immunity (
Ágnes Hankissová můžete být souzena, aniž by tím byla zpochybněna její činnost v Parlamentu.
Ágnes Hankiss can be tried without her parliamentary activities being called into question.
. - Hlasoval jsem pro to, aby byla Ágnes Hankissová, obviněná z pomluvy, zbavena poslanecké imunity.
. - I voted to waive the parliamentary immunity of Ágnes Hankiss, accused of defamation.
EN

Agnes {vlastní jméno}

volume_up
Agnes
volume_up
Agnes {vl. jm.} (příjmení, ženské křestní jméno)
Request for the waiver of Agnes Hankiss's parliamentary immunity (
Žádost, aby byla Ágnes Hankissová zbavena poslanecké imunity (
Ágnes Hankiss can be tried without her parliamentary activities being called into question.
Ágnes Hankissová můžete být souzena, aniž by tím byla zpochybněna její činnost v Parlamentu.
. - I voted to waive the parliamentary immunity of Ágnes Hankiss, accused of defamation.
. - Hlasoval jsem pro to, aby byla Ágnes Hankissová, obviněná z pomluvy, zbavena poslanecké imunity.
Agnes

Příklady použití pro "Agnes" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechÁgnes Hankissová můžete být souzena, aniž by tím byla zpochybněna její činnost v Parlamentu.
Ágnes Hankiss can be tried without her parliamentary activities being called into question.
CzechŽádost, aby byla Ágnes Hankissová zbavena poslanecké imunity (
Request for the waiver of Agnes Hankiss's parliamentary immunity (
CzechPíšou o tom maďarští vědci světového významu: Ágnes Heller, János Kornai, Jenő Ranschburg.
Ágnes Heller, János Kornai, Jenő Ranschburg - Hungarian scientists of world renown have written about this.
Czech. - Hlasoval jsem pro to, aby byla Ágnes Hankissová, obviněná z pomluvy, zbavena poslanecké imunity.
in writing. - I voted to waive the parliamentary immunity of Ágnes Hankiss, accused of defamation.
CzechTéhož dne bylo řízení přerušeno z důvodu, že se na Ágnes Hankissovou vztahuje jako na poslankyni Evropského parlamentu poslanecká imunita.
On the same day, the proceedings were suspended on the grounds that Ágnes Hankiss enjoys parliamentary immunity as a Member of the European Parliament.
CzechÚstřední obvodní soud v Budě v Budapešti žádá Evropský parlament, aby zbavil jeho členku Ágnes Hankissovou imunity v souvislosti s obnovením trestního řízení.
The Central District Court in Buda, Budapest is asking the European Parliament to lift the immunity of MEP Ágnes Hankiss in connection with renewed criminal proceedings.
CzechRáda bych vám připomněla, že antikomunističtí liberálně-demokratičtí intelektuálové, jako György Konrad, Agnes Hellerová a Michael Woida, požádali Evropské orgány o podporu.
May I remind you that anti-communist liberal democratic intellectuals like György Konrad, Agnes Heller and Michael Woida called on the European institutions for support.
CzechÁgnes Hankissová byla obviněná soukromým žalobcem, že se údajně dopustila trestného činu veřejné pomluvy a zejména trestného činu hanobení památky mrtvé osoby, žalobcova otce.
Ágnes Hankiss was accused by a private plaintiff of allegedly committing the crime of public defamation and, in particular, the crime of defaming the memory of a dead person, the plaintiff's father.