česko-anglicko překlad pro "Africký roh"

CS

"Africký roh" anglický překlad

CS

Africký roh {vlastní jméno}

volume_up
Africký roh
Africký roh je v současnosti sužován hned několika pohromami:
The Horn of Africa is currently suffering from cumulative scourges:
Pane předsedající, Africký roh je více méně naprostá katastrofa.
Mr President, the Horn of Africa is pretty much an unmitigated disaster.
This applies, in particular, to the Horn of Africa.

Příklady použití pro "Africký roh" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane předsedající, Africký roh je více méně naprostá katastrofa.
Mr President, the Horn of Africa is pretty much an unmitigated disaster.
CzechV tomto duchu Komise podporuje váš návrh jmenovat zvláštního zástupce pro Africký roh.
In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn.
CzechAfrický roh je v současnosti sužován hned několika pohromami:
The Horn of Africa is currently suffering from cumulative scourges:
Czech. - (DE) Pane předsedající, Africký roh se před nedávnem dostal znovu do středu pozornosti EU.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (DE) Mr President, the Horn of Africa has recently moved back into focus in the EU.
CzechPlatí to především pro Africký roh.
This applies, in particular, to the Horn of Africa.
CzechTo platí pro celý Africký roh a v neposlední řadě i pro švédského občana Dawita Isaaka, který je uvězněn v Eritreji.
This goes for the whole of the Horn of Africa and not least for the Swedish citizen, Dawit Isaak, who is imprisoned in Eritrea.
CzechDruhým příkladem je Africký roh.
CzechAfrický roh je nepochybně velmi komplikovaným regionem, který si zasluhuje naši zvýšenou pozornost, protože situace v tomto regionu má významný dopad na EU.
The Horn of Africa of course is a challenging region which deserves our particular and increased attention as it has a major impact on the EU.
Czech. - (PL) Paní předsedající, Somálsko leží na Somálském poloostrově, který je znám jako Africký roh a je etnicky a nábožensky homogenním státem.
Madam President, Somalia lies on the Somalian Peninsula, known as the Horn of Africa, and is an ethnically and religiously homogeneous state.
CzechTrvalá nestabilita v regionu je jednou z příčin problémů, kterým Africký roh čelí v rámci procesu hospodářského, sociálního a politického rozvoje.
The constant instability in the region is one of the causes of the problems which the Horn of Africa is facing during the process of economic, social and political development.
Czech. - Pane předsedající, Africký roh je hrůzným regionem, kde pokračující vnitřní a regionální konflikty nadále znemožňují mír a nastolení bezpečnosti.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the Horn of Africa is a dreadful region where internal and regional conflicts continue to undermine peace and security.

Podobné překlady pro "Africký roh" anglicky

africký přídavné jméno
English
roh podstatné jméno
křivý roh podstatné jméno
English
zahnout za roh sloveso