česko-anglicko překlad pro "afghánsky"

CS

"afghánsky" anglický překlad

EN
CS

afghánsky {příslovce}

volume_up
afghánsky
Zdržel jsem se ve věci pozměňovacích návrhů požadujících větší podporu pro afghánský stát.
I abstained on amendments calling for more support to the Afghan State.
A Afghánský voják byl tak překvapený, že mě vidí, že mi zapomněl označit pas.
And the Afghan soldier was so surprised to see me that he forgot to stamp my passport.
. - (PL) Pane předsedající, afghánský novinář Perwez Kambakhsh byl odsouzen k smrti.
. - (PL) Mr President, the Afghan journalist Perwiz Kambakhsh has been sentenced to death.

Příklady použití pro "afghánsky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA Afghánský voják byl tak překvapený, že mě vidí, že mi zapomněl označit pas.
And the Afghan soldier was so surprised to see me that he forgot to stamp my passport.
CzechZdržel jsem se ve věci pozměňovacích návrhů požadujících větší podporu pro afghánský stát.
I abstained on amendments calling for more support to the Afghan State.
Czech. - (PL) Pane předsedající, afghánský novinář Perwez Kambakhsh byl odsouzen k smrti.
author. - (PL) Mr President, the Afghan journalist Perwiz Kambakhsh has been sentenced to death.
CzechJe třeba podporovat probíhající proces - afghánský proces, který je pro zemi nezbytný.
We need to support the process that is under way - the Afghanisation process that is so essential for the country.
CzechJsem afghánský utečenec z oblasti Chajbaru.
I am an Afghan refugee from the Khyber agency.
CzechAfghánský HDP je pouze 6,9 miliard EUR.
CzechMožná bychom ale mohli považovat afghánský a íránský případ za jeden problém "jednotlivců, kteří se nacházejí v ohrožení života."
It would also be possible, however, to regard the Afghan and Iranian cases as a single issue of 'individuals facing the threat of death'.
CzechSdílíte oficiální afghánský názor, že se Írán snaží pod záminkou těchto deportací do země tajně dostat zahraniční teroristy?
Do you share the official Afghan view that Iran is attempting to infiltrate foreign terrorists into the country under the cover of these deportations?
CzechNyní je třeba se zaměřit na to, aby afghánský stát postupně převzal více odpovědnosti a mezinárodní společenství přijalo podpůrnou roli.
The focus must now be on ensuring that the Afghan state gradually takes on more responsibility, with the international community adopting a supporting role.
CzechI nadále musí být samozřejmě bezpečnost prioritou, ale pro afghánský lid je rovněž nevyhnutelné, aby věděl, jaký přínos mu zaručuje tato forma pomoci.
Security must of course continue to be a priority, but it is also crucial for the Afghan people to see how the aid specifically benefits them.
CzechJsem přesvědčen, že afghánský konflikt je nespravedlivá válka a že pokračující okupace země neprospívá ani Evropě, ani Afghánistánu samému.
I am convinced that the Afghan conflict is an unjust war and that the continued occupation of the country is of no benefit either to Europe or to Afghanistan itself.