česko-anglicko překlad pro "adresa"

CS

"adresa" anglický překlad

EN
CS

adresa {ženský rod}

volume_up
adresa (také: oslovení, projev, proslov, řeč)
volume_up
address {podstatné jméno}
Adresa tohoto webu neodpovídá adrese uvedené v certifikátu zabezpečení
This website’s address does not match the address in the security certificate
Adresa tohoto webu neodpovídá adrese uvedené v certifikátu zabezpečení
This website’s address does not match the address in the security certificate
Adresa tohoto webu neodpovídá adrese uvedené v certifikátu zabezpečení
This website's address doesn't match the address in the security certificate

Příklady použití pro "adresa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřechod k dalším položkám webové stránky, na panel Adresa nebo na panel Oblíbené
Move forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Favorites bar
CzechTabulka s popisem klávesových zkratek použitých pro vyhledávání na panelu Adresa
У наведеній нижче таблиці описано сполучення клавіш для пошуку в рядку адреси.
CzechPoštovní adresa: 3, boulevard Maréchal Foch BP 10121 FR - 49101 Angers Cedex 02
Postal address: 3, boulevard Maréchal Foch BP 10121 FR - 49101 Angers Cedex 02
CzechNíže uvedená webová adresa obsahuje seznam základních povinností podnikatele.
The following website provides a list of the main obligations of an entrepreneur.
CzechPřidání řetězců www. na začátek a .cz na konec textu zadaného na panelu Adresa
Add www. to the beginning and .com to the end of text typed in the Address bar
CzechPoštovní adresa: ENISA (European Network and Information Security Agency) P.O.
Postal address: ENISA (European Network and Information Security Agency) P.O.
CzechPřechod k předchozím položkám webové stránky, na panel Adresa nebo na panel Oblíbené
Move back through the items on a webpage, the Address bar, or the Favorites bar
CzechPo kliknutí na ikonu zámku na panelu Adresa se zobrazí zpráva o zabezpečení.
When you click the lock icon in the Address bar, you can see the security report.
CzechDo pole Adresa URL kalendáře zadejte nebo vložte webovou adresu kalendáře iCal.
In the Calendar URL box, type or copy-and-paste the web address of the iCal.
CzechPřechod k dalším položkám webové stránky, na panel Adresa nebo na panel Oblíbené
Перейти до наступного елемента на веб-сторінці, в рядку адреси чи на панелі уподобань.
CzechNěkterým počítačům se při každém připojení k Internetu přiřazuje jiná adresa IP.
Some computers are given a different IP address each time they connect to the Internet.
CzechPřechod k předchozím položkám webové stránky, panelu Adresa nebo panelu Odkazy
Move back through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
CzechToto je seznam obvyklých umístění, které lze napsat přímo do panelu Adresa:
Here is a list of common locations you can type directly into the Address bar:
CzechNěkterým počítačům se při každém připojení k Internetu přiřazuje jiná IP adresa.
Some computers are given a different IP address each time they connect to the Internet.
CzechPřechod k dalším položkám webové stránky, panelu Adresa nebo panelu Odkazy
Move forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
CzechUmožňuje zvolit jazyk, který se použije k zobrazení webových stránek a na panelu Adresa.
Lets you choose which language to use to display webpages and in the Address bar.
CzechKlepnutím na různá umístění v panelu Adresa se na ně můžete rychle přesunout.
By clicking different locations in the Address bar, you can navigate directly to them.
CzechPřidání řetězců "www." na začátek a ".com" na konec textu zadaného na panelu Adresa
Add "www." to the beginning and ".com" to the end of the text typed in the Address bar
CzechNa důvěryhodné weby přecházejte zadáním webové adresy přímo na panel Adresa.
Navigate to trusted websites by typing the web address directly into the Address bar.
CzechDo pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu pro váš účet Microsoft.
In the Email Address box, enter the email address for your Microsoft account.