česko-anglicko překlad pro "adresáti"

CS

"adresáti" anglický překlad

CS

adresáti {mužský rod množné číslo}

volume_up
adresáti (také: příjemci)
adresáti

Příklady použití pro "adresáti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStávající postup musí být jednoduchý, aby státy a adresáti pomoci k nim mohli snadno získat přístup.
The existing procedure must be simple so that states and beneficiaries can gain easy access to it.
CzechAdresáti této zprávy:
CzechSoudím, že evropský nástroj mikrofinancování musí mít oddělenou úvěrovou linii, neboť adresáti tohoto plánu jsou jiní než adresáti programu Progress.
I believe that the European Microfinance Facility must have a separate credit line as the beneficiaries of this scheme are different to those for the Progress programme.