česko-anglicko překlad pro "adresáře"

CS

"adresáře" anglický překlad

CS

adresáře {mužský rod množné číslo}

volume_up
adresáře (také: pořadače, šanony)
Vyberte poštovní složky, diskuse a adresáre pro použití v režimu Offline:
Choose Mail folders, Newsgroups and Directories for offline use:
adresáře (také: seznamy, soupisy)
K běžným chybám patří filtrování doménových názvů, když požadujete adresáře.
Common mistakes include filtering domain names when directories are expected.
Vyberte poštovní složky, diskuse a adresáre pro použití v režimu Offline:
Choose Mail folders, Newsgroups and Directories for offline use:
Mail, Groups and Directories

Příklady použití pro "adresáře" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSystém Windows uloží certifikát do adresáře uvedeného na příkazovém řádku.
Windows will store the certificate in the directory shown at the command prompt.
CzechTo provedete tak, že vyberete možnost Odebrat tento zápis z účtu Adresáře míst Google.
To do this, choose the Remove this listing from my Google Places account option.
CzechK běžným chybám patří filtrování doménových názvů, když požadujete adresáře.
Common mistakes include filtering domain names when directories are expected.
CzechChystané úpravy na vaší stránce v Adresáři míst nebudou uvedeny v účtu Adresáře míst.
Upcoming edits to your Place Page won’t be reflected in your Places account.
CzechKontaktní informace nemusíte přesunovat z Adresáře systému Windows.
You don’t need to move your contact information from the Windows Address Book.
CzechVytvoření zápisu pomocí Adresáře míst Google trvá pouze pár minut a nestojí vůbec nic.
With Google Places, creating a great listing takes just a few minutes and doesn’t cost a thing.
CzechTento odkaz vás přesměruje na vaši skutečnou stránku Adresáře míst, jak ji vidí uživatelé.
This link will take you to your actual Place Page, as seen by users.
CzechVyberte poštovní složky, diskuse a adresáre pro použití v režimu Offline:
Choose Mail folders, Newsgroups and Directories for offline use:
CzechZápis můžete odebrat buď ze služby Mapy Google, nebo z účtu Adresáře míst Google.
You can either remove a listing from your Google Places account, or remove a listing from Google Maps.
CzechTak zabráníte společnosti Google v indexování obsahu adresáře navstevni_kniha a všech podadresářů.
This will block Google from indexing the contents of guestbook and any subdirectories.
CzechDuplicitní zápisy ve více účtech porušují naše pokyny pro zajištění kvality Adresáře míst Google.
Duplicate listings in multiple accounts are a violation of our Places Quality guidelines.
CzechDalší informace o žádosti o odebrání stránky, adresáře nebo webu.
Read more about how to request removal of a page, directory, or site.
CzechOslovte miliony uživatelů Googlu pomocí Adresáře míst Google.
Reach millions of Google users, quickly and for free, with Google Places
CzechPrenesení aktuálního souboru nebo adresáre na server pro publikování
Upload current file or directory to a server for public viewing
CzechPokud jste tento zápis ověřili ve svém účtu Adresáře míst Google:
If you've verified the listing within your Google Places account:
CzechVšechny informace zadané v účtu Adresáře míst Google se totiž zobrazí na Googlu.
Connect with and learn from other business owners
CzechOstatní uživatelé mohou také získat váš certifikát z adresáre:
Other people could also obtain your certificate from a Directory:
CzechNázev souboru či adresáře nebo jmenovka svazku je nesprávná.
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
CzechChcete-li začít vytvářet bezplatný zápis, přejděte do Adresáře míst Google a přihlaste se pomocí účtu Google.
If you don't already have a Google account, click Sign up now to create a new Google account.
CzechFórum nápovědy Adresáře míst Google je nemoderované fórum.
The Google and Your Business Forum is an unmoderated forum.