česko-anglicko překlad pro "adresář"

CS

"adresář" anglický překlad

CS

adresář {mužský rod }

volume_up
1. generál
adresář (také: seznam, soupis)
volume_up
directory {podstatné jméno}
Přehled celého navigačního stromu naleznete pod odkazem  adresář stránky.
For an overview of the full navigation tree, see the  site directory.
Jedním ze zdrojů, které Google využívá k vytváření úryvků, je adresář Open Directory Project.
One source Google uses to generate snippets is the Open Directory Project.
Vyberte adresár, do kterého chcete poslat váš certifikát:.
Select the Directory to send your Certificate to:.
adresář
volume_up
addresser {podstatné jméno}
2. IT
adresář
volume_up
folder {podstatné jméno}
Složka Kontakty slouží také jako adresář pro program Windows Mail.
The Contacts folder also functions as the address book for Windows Mail.
V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte adresář, do kterého chcete poznámku uložit.
In the Save As dialog box, browse to the folder you want to save your note in.
Z počítače se připojte k Internetu, přejděte na web služby SkyDrive, otevřete adresář, do kterého jste video uložili, a klikněte na položku Sdílet složku.
Just go online on your PC or laptop, go to the SkyDrive directory the video is in, and click Share folder.

Příklady použití pro "adresář" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV dialogovém okně Uložit jako vyhledejte adresář, do kterého chcete poznámku uložit.
In the Save As dialog box, browse to the folder you want to save your note in.
CzechProgram Windows Kontakty nahrazuje program Adresář ze starších verzí systému Windows.
Windows Contacts replaces the Windows Address Book found in earlier versions of Windows.
CzechPřečtěte si další informace o tom, jak začít používat Adresář míst Google.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
CzechSoubor programu Adresář má příponu WAB a je obvykle pojmenován podle uživatelského jména.
The Address Book file has a .wab extension and is usually named after your user name.
CzechNavštivte Adresář míst Google a seznamte se s postupem ověření nebo odebrání firemního zápisu.
Visit Google Places to find out how to verify or remove your business listing.
CzechPřehled celého navigačního stromu naleznete pod odkazem  adresář stránky.
For an overview of the full navigation tree, see the  site directory.
CzechJedním ze zdrojů, které Google využívá k vytváření úryvků, je adresář Open Directory Project.
One source Google uses to generate snippets is the Open Directory Project.
CzechSložka Kontakty slouží také jako adresář pro program Windows Mail.
The Contacts folder also functions as the address book for Windows Mail.
CzechProgram Windows Kontakty funguje jako adresář pro program Windows Mail.
Windows Contacts functions as the address book for Windows Mail.
CzechAdresář míst Google pro mobily vám díky znalosti vaší aktuální polohy pomůže nalézt místa v okolí.
Google Places for mobile uses your current location to help you discover places near you.
CzechAdresář míst Google propojuje uživatele a místní firmy, a to jak na internetu, tak v reálném světě.
Google Places brings users and their local businesses together, both online and in the real world.
CzechTato publikační pravidla jsou určena pro Adresář míst Google.
When you submit coupons to Google Places you agree that:
CzechFormát programu Adresář (kontakty aplikace Outlook Express).
Windows Address Book file (Outlook Express contacts).
CzechVyberte adresár, do kterého chcete poslat váš certifikát:.
Select the Directory to send your Certificate to:.
CzechPo ukončení importu souboru programu Adresář se každý kontakt zobrazí jako samostatný soubor ve formátu .contact.
After you finish importing a Windows Address Book file, each contact will appear as an individual .contact file.
CzechPoužít adresu a neprohledávat adresár
Use the address and do not search in the directory
CzechNelze vytvorit adresár, protože soubor nebo
CzechImport z programu Outlook Express - adresár
CzechNelze otevrít diskusní adresár:.
CzechVybrat tento adresár pro stažení