česko-anglicko překlad pro "adoptivní"

CS

"adoptivní" anglický překlad

volume_up
adoptivní {příd. jm.}
CS

adoptivní {přídavné jméno}

volume_up
adoptivní
To však není vhodný ani dostatečně vážný základ pro adoptivní rodičovství.
This is neither an adequate nor serious basis for adoptive parenthood, however.
Do nové definice mají být zahrnuti i noví partneři a adoptivní děti.
New partners and adoptive children are also to be included in the new definition.
Víme, jak často se adoptivní rodiče setkávají s problémy a o jaké problémy se jedná?
Do we know how often adoptive parents encounter problems and what these problems are?

Příklady použití pro "adoptivní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo však není vhodný ani dostatečně vážný základ pro adoptivní rodičovství.
This is neither an adequate nor serious basis for adoptive parenthood, however.
CzechVíme, jak často se adoptivní rodiče setkávají s problémy a o jaké problémy se jedná?
Do we know how often adoptive parents encounter problems and what these problems are?
CzechDo nové definice mají být zahrnuti i noví partneři a adoptivní děti.
New partners and adoptive children are also to be included in the new definition.
CzechAdoptivní rodiče jsou rodiče v plném smyslu toho slova a zasluhují si, aby s nimi tak bylo zacházeno.
Adoptive parents are parents in the full sense of the word and deserve to be treated as such.
CzechJe pro děti či adoptivní rodiče stanoven věkový limit?
Is there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
CzechCoby adoptivní rodič, budete mít vůči svému dítěti stejná práva a povinnosti jako jakýkoli jiný rodič.
As an adoptive parent, you will have the same rights and obligations towards your child as any other parent.
CzechJá sama jako adoptivní matka a jménem všech žen, které zastupuji, oceňuji vůli poskytnout mi stejná práva jako biologickým matkám.
I personally appreciate, as an adoptive mother and on behalf of all the women I represent, the will to grant the same rights as those of biological mothers.
CzechJeště dnes se v této oblasti setkáváme příliš často se zneužíváním, nedostatky, odklady a potížemi, které si adoptivní rodiny a hlavně děti opravdu nezaslouží.
Today we still encounter far too many abuses, deficiencies, delays and difficulties in this area, which the adopting families and, above all, the children really do not deserve.