česko-anglicko překlad pro "administrativní opatření"

CS

"administrativní opatření" anglický překlad

CS

administrativní opatření {střední rod množné číslo}

volume_up
administrativní opatření
Abychom usnadnili přístup k prostředkům z EU, měli bychom zavést administrativní opatření na omezení byrokracie při vypracovávání žádostí zemědělci.
Administrative measures cutting red tape when farmers are preparing their applications should also be introduced, in order to facilitate access to EU funds.
Domnívám se, že odborníci v odvětví musí zůstat jádrem systému a neměla by jim být ukládána administrativní opatření, jež by je nepřiměřeně zatěžovala.
I believe that the sector's professionals must remain at the heart of the system and should not have overly burdensome administrative measures imposed on them.

Příklady použití pro "administrativní opatření" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe nepřijatelné používat administrativní opatření k zákazu, který lidem na 15 let znemožní zastávat veřejné posty nebo se o ně ucházet.
To use an administrative measure in order to ban people for 15 years from holding or running for official positions is unacceptable.
CzechAbychom usnadnili přístup k prostředkům z EU, měli bychom zavést administrativní opatření na omezení byrokracie při vypracovávání žádostí zemědělci.
Administrative measures cutting red tape when farmers are preparing their applications should also be introduced, in order to facilitate access to EU funds.
CzechDomnívám se, že odborníci v odvětví musí zůstat jádrem systému a neměla by jim být ukládána administrativní opatření, jež by je nepřiměřeně zatěžovala.
I believe that the sector's professionals must remain at the heart of the system and should not have overly burdensome administrative measures imposed on them.
CzechPři vytváření kritérií ekoznačky nesmíme přijmout ustanovení, jejichž plnění by vyžadovalo po MSP nepřiměřená administrativní a ekonomická opatření.
When establishing the Ecolabel criteria, we must avoid introducing measures the implementation of which may impose disproportionate administrative and economic provisions on SMEs.

Podobné překlady pro "administrativní opatření" anglicky

administrativní přídavné jméno
opatření podstatné jméno
přijmout opatření sloveso
protierozní opatření podstatné jméno
provozní protierozní opatření
technické protierozní opatření podstatné jméno
preventivní opatření podstatné jméno
English
motivační opatření
English
předběžné opatření podstatné jméno
English
administrativní akce podstatné jméno
administrativní poplatky podstatné jméno