česko-anglicko překlad pro "adaptovat"

CS

"adaptovat" anglický překlad

CS

adaptovat [adaptuji] {sloveso}

volume_up
Automobilové odvětví představuje model toho, jak by se měl tradiční průmysl v nadcházejících letech adaptovat.
The automotive sector is a model of how traditional industries should adapt in the years to come.
Ti, kteří mají vyšší náklady, než jsou ceny na trhu, se musí na tuto situaci ve vlastním zájmu adaptovat nebo trh opustit.
Those who have higher costs than market prices must adapt to the situation or withdraw from the market.
Takže na závěr, rakovina je nevyhnutelný výsledek schopnosti našich buněk se množit a adaptovat se svému okolí.
So just finally, cancer is an inevitable outcome of the ability of our cells to divide and to adapt to their environments.

Příklady použití pro "adaptovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAutomobilové odvětví představuje model toho, jak by se měl tradiční průmysl v nadcházejících letech adaptovat.
The automotive sector is a model of how traditional industries should adapt in the years to come.
CzechTi, kteří mají vyšší náklady, než jsou ceny na trhu, se musí na tuto situaci ve vlastním zájmu adaptovat nebo trh opustit.
Those who have higher costs than market prices must adapt to the situation or withdraw from the market.
CzechTakže na závěr, rakovina je nevyhnutelný výsledek schopnosti našich buněk se množit a adaptovat se svému okolí.
So just finally, cancer is an inevitable outcome of the ability of our cells to divide and to adapt to their environments.
CzechVelmi dobře víme, co dělat, abychom byli schopni se v budoucnu lépe adaptovat a přizpůsobit náš životní styl změněným podmínkám.
We now know very well what we need to do to be better able to acclimatise to the future in a way that allows our lifestyles to adapt to changed circumstances.
CzechPsychologické studie upozorňují, že právě pro ženy bývá obtížné adaptovat se na těsné soužití mezi vězeňkyněmi.
I will conclude with one more important point: psychological studies show that female prisoners find it difficult to adjust to living in close proximity to each other.
CzechA to je částečně důležité protože samozřejmě, zatímco se můžeme adaptovat na změnu klimatu-- a je důležité být tady upřímný -- tady budou nějaké přínosy ke změně klimatu.
And that's particularly important because, of course, while we can adapt to climate change -- and it's important to be honest here, there will be some benefits to climate change.