česko-anglicko překlad pro "abstraktní"

CS

"abstraktní" anglický překlad

volume_up
abstraktní {příd. jm.}
CS

abstraktní {přídavné jméno}

volume_up
abstraktní (také: odtažitý)
Odmítáme tento sociální balíček jako příliš abstraktní a zavádějící přístup.
We reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
To není jen abstraktní pojem, je to věc, která ovlivňuje životy lidí.
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
Už dříve jsem zmínil, že hudba je odlišná kategorie, protože je abstraktní.
I mentioned earlier the fact that music is a different capacity because it's abstract.
abstraktní (také: konceptuální, koncepční, pojmový)
abstraktní

Příklady použití pro "abstraktní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUž dříve jsem zmínil, že hudba je odlišná kategorie, protože je abstraktní.
I mentioned earlier the fact that music is a different capacity because it's abstract.
CzechOdmítáme tento sociální balíček jako příliš abstraktní a zavádějící přístup.
We reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
CzechŘíkám to proto, že abstraktní umění existuje, i když je někdy nepochopitelné.
I say this because abstract painting exists, even though it is sometimes incomprehensible.
CzechTo není jen abstraktní pojem, je to věc, která ovlivňuje životy lidí.
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
CzechNaše Unie ale není abstraktní vizí; není jen další úrovní správy věcí veřejných.
But our Union is not an abstract construct; it is not just another administrative level of governance.
CzechCo mě dnes znepokojuje je fakt, že mnohá nařízení jsou příliš abstraktní.
And one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract.
CzechAvšak samotný pojem diskriminace je tak široký a abstraktní, že vyžaduje určité vyjasnění.
However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
CzechToto stárnutí evropského obyvatelstva už nepředstavuje žádný abstraktní scénář vzdálené budoucnosti.
This ageing of Europe's population is no longer an abstract scenario for a distant future.
CzechV tomto bezplatném motivu pro Windows naleznete krásné a tajuplné abstraktní obrazce vytvořené difuzí.
Diffusion creates mysterious and beautiful abstract designs in this free Windows desktop theme.
CzechJe to objektivní pravda o dvojce, o abstraktní formě.
It's an objective truth about the form of two, the abstract form.
CzechNení to abstraktní bod zákona, je to skutečný argument.
This is not an abstract point of law; it is a real argument.
CzechAbstraktní diskuse o riziku změny klimatu nestačí.
Abstract discussion on the risk of climate change is not enough.
CzechTento proces je zcela abstraktní a velice neobvyklý.
That process is entirely abstract and very, very unusual.
CzechNechci, abychom zabředli do abstraktní debaty o tom, zda je trest smrti zcela špatný či nikoli.
I would not want us to veer off in an abstract fashion into a debate on whether the death penalty is completely bad or not.
CzechEvropské instituce, včetně Parlamentu, jsou v současné době pro občany Společenství příliš abstraktní.
European institutions, including Parliament, are far too abstract for the Community's citizens at the current moment.
CzechNení to jako vztah k nějaké abstraktní formě.
It's not like its relation to some abstract form.
CzechJe to estetické vnímání spíše než abstraktní analýzy, co ovlivňuje proces, prostřednictvím kterého se k nám dostává to, co víme.
Aesthetic judgments, rather than abstract reasoning, guide and shape the process by which we all come to know what we know.
CzechNejedná se o abstraktní prohlášení.
CzechMluvíme o členských státech jako o abstraktní osobě, kterou ale nejsou: je to každý z nás, občanů, kteří cestujeme.
When we talk about Member States, it sounds like an abstract person, but it is not: it is every one of us citizens who travels, as well.
CzechMír je konkrétní, ne abstraktní.