česko-anglicko překlad pro "ať tak či onak"

CS

"ať tak či onak" anglický překlad

Příklady použití pro "ať tak či onak" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBez ohledu na cokoliv jiného, Parlament zde nemá žádnou pravomoc a žádné oprávnění jednat, tak či onak.
Apart from anything else, Parliament has no competence here, and no power to act one way or the other.
CzechVy všichni jste tak či onak pravděpodobně zákazníky jedné nebo obou organizací, které se sloučily.
Now, all of you in this room, in one form or other, are probably customers of one or both of those organizations that merged.
Czech tak či onak, obě možnosti mají svou hodnotu.
Czech tak či onak, neměli bychom očekávat, že ti, které tato událost postihla, by se měli s jejími následky potýkat sami.
Be that as it may, it should not be expected that those affected should deal with these consequences by themselves.
CzechMáte vskutku pravdu: tak či onak, musíme úspěšně harmonizovat své zákony o terorismu, o obětech terorismu.
Indeed, you are right: one way or the other, we need to succeed in harmonising our laws on terrorism, on victims of terrorism.
Czech tak či onak