česko-anglicko překlad pro "ať je tomu jakkoli"

CS

"ať je tomu jakkoli" anglický překlad

CS

ať je tomu jakkoli

volume_up
Ale je tomu jakkoli, Parlament své odpovědnosti dostál.
Be that as it may, Parliament will have assumed its responsibilities.
je tomu jakkoli, jaké ponaučení si lze vzít z krátkého období existence soudu?
Be that as it may, what lessons will be learnt from the short period in which the Court has been in existence?

Příklady použití pro "ať je tomu jakkoli" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech je tomu jakkoli, jaké ponaučení si lze vzít z krátkého období existence soudu?
Be that as it may, what lessons will be learnt from the short period in which the Court has been in existence?
CzechAle je tomu jakkoli, Parlament své odpovědnosti dostál.
Be that as it may, Parliament will have assumed its responsibilities.
Czech je tomu jakkoli, vítám příležitosti, které přináší zemědělským výrobkům, především co se týče whisky, vepřového masa a mléčných výrobků.
Be that as it may, I welcome the opportunity it provides for agricultural products, especially whiskey, pork and dairy products.
Czech je tomu jakkoli, je na Evropském parlamentu, aby rozhodl, a já jsem připraven zahájit demokratickou diskusi, stejně jako jsem to již udělal před pěti lety.
Be that as it may, it is up to the European Parliament to decide, and I am ready to enter into a democratic debate as, in fact, I did five years ago.