česko-anglicko překlad pro "ať žije!"

CS

"ať žije!" anglický překlad

EN
CS

ať žije! {citoslovce}

volume_up
ať žije!

Příklady použití pro "ať žije!" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech žije svoboda, žije naše svobodná a demokratická země...
Long live freedom, long live our free and democratic country...
Czech žije boj sardinských občanů za své sebeurčení!
Long live the battle of the Sardinian people for self-determination!
Czech žije Evropa lidí, Evropa křesťanských kořenů!
Long live the Europe of peoples, the Europe of Christian roots!
CzechPane předsedo, žije frankofonní svět, žijí regionální jazyky, žije jazyková rozmanitost!
Mr President, long live the French-speaking world, long live regional languages, long live linguistic diversity!
CzechProto říkám: žije Evropa svobodných národů, žije svobodný Tibet a žije svět svobodných národů!
I therefore say: long live the Europe of free nations, long live the free Tibet and long live a world of free nations!
Czech žije svoboda slova a projevu!
CzechNa to říkám - žije svoboda!
Czech žije Evropa lidí!
Czech žije svobodná Venezuela!
Czech žije svobodná Padánie!
Czech žije sociální Evropa!
Czech žije svobodný Tibet!
Czech žije ústava!
Czech žije byrokracie!

Podobné překlady pro "ať žije!" anglicky

spojka
English
částice
English
ať tak či onak
ať je tomu jakkoli
ať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně