česko-anglicko překlad pro "ač"

CS

"ač" anglický překlad

volume_up
{přísl.}
EN
CS

{spojka}

volume_up
1. generál
Věřím, že mezinárodní společenství, nepochybně jedná v dobré víře, se na tomto snižování do určité míry předem dohodlo.
I believe that, although undoubtedly acting in good faith, the international community has to some extent colluded in this withdrawal.
byla Lisabonská dohoda podepsána v roce 1990, nevstoupila z důvodu územního sporu mezi Španělskem a Marokem nikdy v platnost.
Although the Lisbon Agreement was signed in 1990, it never entered into effect, due to a territorial dispute between Spain and Morocco.
Nynější obchodování s podíly je moderní ekvivalent prodávání odpustků - což říkám, jsem sám katolík -, a to není dobré.
The current trade in percentages, although I say so myself as a Catholic, is the modern-day equivalent of selling indulgences, and that is not a good thing.
2. zastarale
(také: nicméně)
volume_up
howbeit {spoj.} [zast.]

Příklady použití pro "ač" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakže, v zásadě souhlasím, musím se z uvedených důvodů zdržet hlasování.
So, while I agree in principle, I had to abstain for the foregoing reasons.
CzechViděl jsem lidi, kteří věřící nebo nevěřící, morálkou byli posedlí stejně.
I saw that people who were religious and non-religious were equally obsessed with morality.
CzechMěla název, a to ji činilo děsivější než běžnou chřipku, ta zabíjela více.
Now it had a name, which made it scarier than the regular flu, even though it was more deadly.
CzechA na to nevypadám, byl jsem mistrem Indie ve squashi po tři roky.
Then, I don't look it, but I was the Indian national squash champion for three years.
Czech je tato priorita nazvaná energetika, je nerozlučně spjata s politikou ochrany klimatu.
While this priority is called Energy, it is inseparably linked with climate protection policy.
CzechAle narozen v Essexu, v 16 jsem se přidal k organizaci.
But having been born in Essex, at the age of 16, I joined an organization.
CzechTo museli nakonec, neradi, přiznat i zastánci bývalé euroústavy.
This had to be admitted, albeit reluctantly, even by the advocates of the old European Constitution.
CzechPokud jde o AC, jedná se buď o 15 kV nebo o 30 kV, popřípadě o 35 kV.
If it is AC, it is either 15 kV, or 30 kV, or 35 kV.
CzechJedná-li se o elektrické železnice, jsou to buď DC nebo AC.
If they are electric railroads, it is either DC or AC.
CzechExistuje reflex zvaný Lazarův reflex A to je -- Předvedu to nejlépe, jak dokážu, nejsem mrtvá.
There is a reflex called the Lazarus reflex. ~~~ And this is -- I'll demonstrate as best I can, not being dead.
CzechS ohledem na to je opravdu velmi nešťastné, že tato velmi zkreslená zpráva prošla, jen těsnou většinou.
Given this, it really is a sorry state of affairs that this very biased report went through, albeit by a tiny majority.
Czech0x39AC35DC262DE7BA1E4FA76D22840A135F98C383  
0x39AC35DC262DE7BA1E4FA76D22840A135F98C383  
CzechZvukové soubory AC-3 nebo MPEG-1 Layer 1 nebo 2
CzechMusíme bojovat proti terorismu, ale ne podle odvetného, biblického, principu "oko za oko, zub za zub".
We must combat terrorism, but not according to the retaliatory, albeit biblical, principle of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
CzechZ tohoto důvodu nemůžeme vyjádřit podporu tomuto mandátu k jednání, máme za to, že mnohé v něm je správné.
For this reason, we were not able to give our support to this negotiating mandate, despite the fact that we believe that much of it is correct.
CzechVěřím, že mezinárodní společenství, nepochybně jedná v dobré víře, se na tomto snižování do určité míry předem dohodlo.
I believe that, although undoubtedly acting in good faith, the international community has to some extent colluded in this withdrawal.
Czech byla Lisabonská dohoda podepsána v roce 1990, nevstoupila z důvodu územního sporu mezi Španělskem a Marokem nikdy v platnost.
Although the Lisbon Agreement was signed in 1990, it never entered into effect, due to a territorial dispute between Spain and Morocco.
CzechPane komisaři, proto nerad, musím říci, že jste neměl pravdu, když jste před chvíli tvrdil, že tento program rozptyluje obavy veřejnosti.
Therefore, Commissioner, I regret to say that you were wrong to state a moment ago that this agenda dispels public concerns.
CzechNynější obchodování s podíly je moderní ekvivalent prodávání odpustků - což říkám, jsem sám katolík -, a to není dobré.
The current trade in percentages, although I say so myself as a Catholic, is the modern-day equivalent of selling indulgences, and that is not a good thing.
Czech(RO) Moje vystoupení vychází z několika aspektů: především jsem rád, že se uhlí a ocel vrací, nepříliš často, na pořad jednání Parlamentu.
(RO) My speech starts from a few aspects: first of all, I am glad that coal and steel return, even if not very often, to the Parliament's agenda.