česko-anglicko překlad pro "10 až 15 let"

CS

"10 až 15 let" anglický překlad

CS

10 až 15 let

volume_up

Příklady použití pro "10 až 15 let" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaše hlavní věková skupina je nyní o 10 15 let mladší než průměr v pětadvacítce EU-25.
Our peak population age group is now about 10 to 15 years younger than in the EU-25 in general.
CzechAvšak během následujících 10 15 let mezi ně nebude patřit ani jedna evropská země.
In the next 10 to 15 years though, not a single European country will be represented there any more.
CzechMusí být rovněž zavedeny různé sankce, např. zákaz výstavby budov ve spálených oblastech na 10 15 let.
Various penalties must also be introduced, such as not allowing building in burnt areas for 10 or 15 years.
CzechMůžeme spadnout do ekonomické stagnace, jako je tomu v Japonsku, kde na růst čekají 10 15 let.
We may fall into economic stagnation, as is the case in Japan, where they have been waiting for growth for 10 to 15 years.
CzechTo není nadále udržitelné, zejména s ohledem na to, že objem letecké dopravy se každých 10 15 let zdvojnásobuje.
This is not sustainable, particularly in the light of the fact that the volume of air traffic doubles every 10 to 15 years.
CzechTyto podmínky tam budou přetrvávat dalších 10 15 let, pokud si uvědomí, co chtějí, což je, však víte, dalších 400 až 500 milionů lidí migr
That condition's going to be there for the next 10 to 15 years if they realize what they want, which is, you know, 400 to 500 million more people coming into the cities.