česko-anglicko překlad pro "1. dubna"

CS

"1. dubna" anglický překlad

CS

1. dubna

volume_up
1. dubna (také: Apríl)

Příklady použití pro "1. dubna" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV 11 členských státech byly 1. dubna 2006 a 1. dubna 2007 zvýšeny kvóty na mléko o 0,5 %.
Milk quotas were increased on 1 April 2006 and 1 April 2007 by 0.5% in 11 Member States.
Czech1. dubna 2008 byl prezident polským parlamentem vyzván k ratifikaci Lisabonské smlouvy.
On 1 April 2008, the President was commissioned by the Polish Parliament to ratify the Treaty of Lisbon.
CzechPodpora Windows 7 RTM (bez aktualizace SP1) končí 9. dubna 2013.
Support for Windows 7 RTM (without SP1) ends on April 9, 2013.
CzechVítám kompromis, který členským státům umožňuje od 1. dubna 2008 zvýšit výrobní kvóty o 2 %.
I welcome the compromise that enables the Member States to increase their production quotas by 2% on 1 April 2008.
CzechV následujícím roce, 1. dubna 2008, dostane 11 členských států ke zvýšené kvótě dalších 0,5 %.
On 1 April 2008 - next year - another 0.5% will be added to the increase in the quota allocated to 11 Member States.
Czech. - (FR) Pane předsedající, naposledy jsme o dramatu ve Středozemním moři diskutovali 1. dubna.
Mr President, the last time we held a debate after a tragedy in the Mediterranean was on 1 April.
CzechHella Rannerová rezignovala na mandát poslankyně Evropského parlamentu s účinností od 1. dubna 2011.
Hella Ranner has submitted her resignation as a Member of the European Parliament with effect from 1 April 2011.
CzechZa druhé, od 1. dubna členské státy mohou svobodně rozhodnout o zvýšení vnitrostátních kvót na kvótový rok 2008/2009.
Secondly, as from 1 April, the Member States can decide to raise national quotas voluntarily for the 2008/2009 quota year.
CzechMyslím, že pokud chceme zavést zvýšení od 1. dubna, musíme to udělat s fixním procentem ve všech členských státech.
I think that, if we want to introduce an increase as from 1 April, we need to do so with a fixed percentage in all Member States.
Czech1. dubna - několik dní před dalším neformálním setkáním ECOFIN - půjde pan McCreevy do Hospodářského a měnového výboru.
On 1 April - a few days before the next informal Ecofin - Mr McCreevy will go to the Committee on Economic and Monetary Affairs.
CzechJe mým zvláštním poradcem od 1. dubna 2006 a jeho mandát byl obnoven v roce 2008 na dobu od 1. dubna 2008 do 31. března 2009.
He has been my special adviser since 1 April 2006 and his mandate was renewed in 2008 for the period from 1 April 2008 to 31 March 2009.
Czech1. dubna Komise přijala nové sdělení o strategii pro vývoj celní unie, která byla podpořena usnesením Rady.
On 1 April the Commission adopted a new communication on a strategy for the evolution of the Customs Union, which was supported by a resolution of the Council.
CzechK propouštění došlo v období od 1. dubna do 29. prosince 2009 ve dvou sousedících regionech Severní Brabantsko a Jižní Holandsko.
The redundancies were made in the period between 1 April and 29 December 2009 in the two contiguous regions of Nord Brabant and Zuid Holland.
CzechOsm nových členských států dostalo 1. dubna 2006 rezervu na restrukturalizaci v rozpětí od 2 % do 5 % výše jejich vnitrostátní kvóty.
On 1 April 2006, eight new Member States received this restructuring reserve varying from between 2% and 5% of their national quota level.
CzechOd 1. dubna 2006 belgický realitní podnikatel Richard Boomer pracuje jako zvláštní poradce komisaře Kallase pro otázky bydlení.
Since 1 April 2006 the Belgian real estate entrepreneur, Richard Boomer, has been working as a special adviser to Commissioner Kallas on issues relating to buildings.
CzechV období od 1. dubna 2009 do 29. prosince 2009 bylo propuštěno 129 pracovníků v podniku vyrábějícím stroje a zařízení v regionu Limburg v Nizozemsku.
Between 1 April 2009 and 29 December 2009, 129 workers were made redundant by a machinery and equipment manufacturer in Limburg in the Netherlands.
CzechV referenčním období devíti měsíců od 1. dubna 2009 do 29. prosince 2009 bylo propuštěno 140 pracovníků ve dvou společnostech v nizozemském regionu Drenthe.
In the nine-month reference period from 1 April 2009 to 29 December 2009, there were 140 redundancies in two companies in the Dutch region of Drenthe.
CzechV březnu se na toto téma vedla diskuse v Evropské radě, Komise to navrhla 1. dubna a diskutovalo se o tom také v Radě ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN).
It was discussed in the European Council in March, the Commission proposed it on 1 April, and it was also discussed in the Ecofin Council.
Czech. - (FR) Hlasoval jsem pro zprávu, kterou předkládala naše kolegyně, poslankyně z Německa, paní Elisabeth Jeggleová, o zvýšení kvót na mléko od 1. dubna 2008.
in writing. - (FR) I voted in favour of the advisory report by my German colleague Elisabeth Jeggle on the increase in milk quotas from 1 April 2008.
CzechDne 1. dubna 1987 Komise doporučila, aby všechny akty, které prošly až deseti změnami, byly kodifikovány, čímž by byly právní předpisy Společenství srozumitelnější.
On 1 April 1987, the Commission recommended that all acts that had up to 10 amendments be codified, so that Community legislation would be easier to understand.